Stichting Toezicht Effectenverkeer

Pers- en Nieuwsberichten

Amsterdam, 27 augustus 1999

Waarschuwing tegen effectenbemiddeling in Nederland zonder vergunning

Bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zijn feiten bekend geworden die erop wijzen dat FOREXIA AG THE FOREX COMPANY (FOREXIA) statutair gevestigd te Zug, Zwitserland, nog steeds in Nederland effectendiensten aanbiedt zonder dat deze instelling over de uit hoofde van de Wet toezicht effectenverkeer 1995(Wte 1995) vereiste vergunning beschikt. De STE toetst bij verlening van een vergunning op deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële gezondheid.

De STE adviseert het beleggend publiek nogmaals niet met deze instelling in zee te gaan. Op 25 februari 1998 heeft de STE het publiek reeds geadviseerd niet met FOREXIA te handelen.

Eerder heeft de STE gewaarschuwd tegen onderstaande instellingen (zie ook onze web-site https://www.ste.nl


- Pilatus Finance Consultancy Luzern Zwitserland

- Belida Brothers Holdings SA Genève Zwitserland

- United Assets
Zug Zwitserland

- Meridio Investments AG Zug Zwitserland

- GMF Finanz
Basel Zwitserland

- Free Bank
Zürich Zwitserland

- Kelstern Invest
Luxembourg Luxemburg

- Forexia AG
Zug Zwitserland

- NST AG
Luzern Zwitserland

- Quotes Gmbh
Luzern Zwitserland

- Bathgate,Dreyfus&Pierce Ltd Lisboa Portugal

- Fimanet Finance Management Baar Zwitserland

- Innotrend Trading Baar Zwitserland

- Zakenkantoor Koch
Maasmechelen België

- Baco Securities AG Zug Zwitserland

- Anlage-und Vermögens-Genossenschaft (AVG) Düsseldorf Duitsland
- Combus Finance Zürich Zwitserland

De STE vraagt het publiek de STE te informeren indien zij recentelijk zijn benaderd door één van deze instellingen (telefoon: 020 5535253/5535236).

In de sectie `Wenken voor beleggers' op de STE-website treft u aandachts-punten aan die u kunnen helpen uw beleggingsrisico in te schatten.

De hoofdlijnen van deze wenken zijn:

1. Doe alleen zaken met geregistreerde instellingen. 2. Beschik over voldoende informatie.
3. Ga niet in op ongevraagde telefonische aanbiedingen of beleggingsvoorstellen.
4. Ken uw rechten en plichten.
5. Hoge rendementen betekenen meestal hoge risico's. 6. Zorg ervoor dat uw gelden en effecten gescheiden zijn van die van de effecteninstellingen zelf.
7. Durf nee te zeggen.
8. Wees alert indien u een veel hoger rendement wordt voorgespiegeld dan wat de meeste andere instellingen aanbieden of indien de effecteninstelling grote druk op u uitoefent op haar aanbod te reageren of haar aanbod te accepteren .
9. Wantrouw de effecteninstelling die uw effectenposities veelvuldig wijzigt of niets meer van zich laat horen.

Nadere informatie treft u aan op de website.

De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland. De Wte 1995 heeft tot doel de effectenmarkten zo goed mogelijk te laten functioneren en de positie van de belegger te beschermen. In het kader van laatstgenoemde doelstelling verstrekt de STE ook publieke informatie over instellingen die zich bezig houden met effectenbemiddeling en vermogens-beheer.

De STE raadt een ieder aan, die met een instelling in zee wil gaan, vóóraf bij haar te informeren of de betreffende instelling is opgenomen in het register dat de STE houdt van de instellingen die in Nederland hun diensten op het effectengebied mogen aanbieden. Het telefoonnummer van de STE is 020-5535200. Het register kan overigens ook worden geraadpleegd via de STE website (https://www.ste.nl).

De bevoegdheid om namen te publiceren van instellingen die zonder vergunning op de Nederlandse markt opereren, ontleent de STE aan de Wte 1995.

Nadere inlichtingen:
Anitha Berntsen - telefoon 020-5535205

© Copyright 1998 STE, Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Waarschuwing tegen effectenbemiddeling zonder vergunning '
Lees ook