Waarschuwing voor blauwalg bij De Lijte bij Paterswoldsemeer

Groningen, 10 september 2015

Waarschuwing voor blauwalg bij De Lijte bij Paterswoldsemeer

Voor het zwemwater bij zwemlocatie De Lijte bij het Paterswoldsemeer geldt vanaf nu een waarschuwing voor blauwalgen. Er is een te hoge concentratie in het water gevonden, waardoor zwemmers last kunnen krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. De status op de blauwe informatieborden die bij de zwemplas staan, wordt aangepast. Controle zwemlocaties De waterschappen controleren de kwaliteit van het water van de officieel aangewezen zwemlocaties in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website, via ons twitteraccount en naar de pers. Hygiëne en veiligheid De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Op onze website (www.provinciegroningen.nl/zwemwater) is meer informatie te vinden over de zwemlocaties en de status van het zwemwater. U kunt ook terecht op www.zwemwater.nl of NOS Teletekst, pagina 725.

Deel: ' Waarschuwing voor blauwalg bij De Lijte bij Paterswoldsemeer '


Lees ook