Waarschuwing voor blauwalg bij Noordrand Oldambtmeer in Midwolda

Groningen, 16 september 2015

Waarschuwing voor blauwalg bij Noordrand Oldambtmeer in Midwolda

Voor het zwemwater bij zwemlocatie Noordrand Oldambtmeer in Midwolda geldt vanaf vandaag een waarschuwing voor blauwalgen. Er is een te hoge concentratie in het water gevonden, waardoor zwemmers last kunnen krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. De status op de blauwe informatieborden, die bij de zwemplas staan, wordt aangepast. Bovendien geldt het advies om nu geen honden in het water te laten zwemmen.

Controle zwemlocaties De waterschappen controleren de kwaliteit van het water van de officieel aangewezen zwemlocaties in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan wordt de waarschuwing op de informatieborden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website, via ons twitteraccount en naar de pers. Hygiëne en veiligheid De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Op onze website (www.provinciegroningen.nl/zwemwater) is meer informatie te vinden over de zwemlocaties en de kwaliteit van het zwemwater. U kunt ook terecht op www.zwemwater.nl of NOS Teletekst, pagina 725.

Deel: ' Waarschuwing voor blauwalg bij Noordrand Oldambtmeer in Midwolda '


Lees ook