Provincie Friesland

Persberichten

Waarschuwing voor blauwalgen Groene Ster opgeheven

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten om vanaf vanmiddag de waarschuwing voor blauwalgen voor de officiële zwemlocatie Kleine Wielen in recreatiepark de Groene Ster te Leeuwarden weer op te heffen.
Uit onderzoek van het Wetterskip Fryslân blijkt dat de concentratie aan blauwalgen weer ver onder de wettelijke norm is gedaald. Ook de drijflagen van algen zijn weer verdwenen.
Waarschijnlijk is het warme weer van de afgelopen periode de oorzaak geweest van de verhoogde concentratie aan blauwalgen.

Het Wetterskip Fryslân heeft in opdracht van de provincie Fryslân ook alle andere officiële zwemlocaties van de Friese binnenwateren onderzocht op de aanwezigheid van blauwalgen. Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten van noordoost en zuidoost Fryslân bekend. Uit het onderzoek blijkt dat de concentratie aan blauwalgen overal ver onder de wettelijke norm blijft. De onderzoeksresultaten voor de rest van Fryslân worden in de loop van deze week verwacht.

Nummer: 125
Datum: 28 augustus 2001

Deel: ' Waarschuwing voor blauwalgen Groene Ster opgeheven '
Lees ook