Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Waarschuwing voor BVO Cambuur Leeuwarden

Het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft een brief verzonden aan het bestuur van BVO Cambuur Leeuwarden waarin een aantal knelpunten met betrekking tot de veiligheid in het stadion wordt genoemd. Het college constateert dat een aantal convenantsafspraken over de veiligheid in/om het stadion nog steeds niet is nagekomen. Het gaat hierbij om het moderniseren en uitbreiden van de video-bewakings-camera's in het voetbalstadion en het opstellen van het calamiteitenplan in combinatie met een ontruimingsplan bij calamiteiten, conform KNVB-voorschriften. Over realisatie van beide maatregelen wordt nu ruim een jaar overleg gevoerd tussen de gemeente Leeuwarden, de politie en het openbaar ministerie en de BVO Cambuur Leeuwarden zonder dat dit van de zijde van Cambuur tot concrete acties heeft geleid. Het gemeentebestuur heeft nu een ultimatum gesteld: beide maatregelen dienen voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen te zijn gerealiseerd: in afwachting van de door Cambuur te treffen maatregelen is de ondertekening van het KNVB-veiligheids-convenant voor het voetbalseizoen 2001 - 2002 vooralsnog opgeschort.

Deel: ' Waarschuwing voor BVO Cambuur Leeuwarden '
Lees ook