Registratiekamer


8 juli 2002

Waarschuwingslijst Koninklijke Horeca Nederland

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is een ambtshalve onderzoek gestart naar de waarschuwingslijst van Koninklijke Horeca Nederland, die tot voor 4 juli 2002 op het openbare deel van haar website werd gepubliceerd. Koninklijke Horeca Nederland is verzocht binnen drie weken antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot het doel van de waarschuwingslijst en de diverse noodzakelijke waarborgen voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Het CBP houdt toezicht op de Wet bescherming persoonsgegevens en beschikt daartoe over onderzoeksbevoegdheden (artikel 60 en 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is een toezichthouder bevoegd inlichtingen te vorderen (artikel 5:16) en is een ieder verplicht om medewerking te verlenen (artikel 5:20).

Zoekwoorden:

Deel: ' Waarschuwingslijst Koninklijke Horeca Nederland '
Lees ook