Ministerie van Buitenlandse zaken België

Back to News

PERSMEDEDELING

Brussel, 22 juli 1999

In deze vakantieperiode vestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken de aandacht van Belgen die zich per wagen naar het buitenland begeven, op een bepaald type van agressie, waarvan zij het slachtoffer kunnen worden.

In bepaalde landen richten delinkwenten inderdaad hun acties specifiek op buitenlanders die zich per wagen verplaatsen. Hun techniek bestaat erin buitenlandse voertuigen op snelwegen met een drogreden (zogenaamde lekke band, instabiliteit van bagagerek, enz.) te laten stoppen. Onder het voordwendsel van hulp te willen bieden aan de inzittenden, trachten de dieven dan van een moment van onachtzaamheid gebruik te maken om portefeuille en tassen te ontvreemden.

Zo hebben de Spaanse autoriteiten recentelijk een stijging van dit soort delinkwentie in Spanje opgetekend.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt Belgen die zich per wagen naar hun vakantiebestemming in het buitenland begeven bijgevolg uit tot waakzaamheid.

40x25-ecbel.gif (1087 bytes) Copyright © 1997-1998
Infos
info@diplobel.org Webmaster
webmaster@diplobel.org Technical Support
support@diplobel.org

Deel: ' Waarshuwing agressie voor reizigers naar buitenland '
Lees ook