Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die toeristen wijzen op het unieke natuurschoon achter de dijken. Op provinciale en gemeentelijke wegen staan al langer borden, maar borden langs de snelweg ontbraken tot nu toe. De borden attenderen reizigers er op dat ze dicht bij een uniek natuurgebied zijn. Op het bord staat een gestileerde kaart van het waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken met als onderschrift “WADDENZEE UNESCO Werelderfgoed”.

Het ontwerp van de borden is afgestemd op de ontwerpen die zijn afgesproken tussen Nederland, Duitsland en Denemarken en tussen de andere Nederlandse werelderfgoederen. Het ontwerpen en plaatsen van de borden is mede mogelijk gemaakt door de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) de Provincie Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder.

Rijkswaterstaat heeft begin deze week de borden geplaatst op de volgende locaties:

A7 vanaf Bolsward richting afsluitdijk bij hectometer 102.9

A7 vanaf Wieringermeer richting den oever, hectometer 60.7

A31 na Franeker richting Harlingen, hectometer 21.0

N9 km vanuit Alkmaar bij hectometer 108

Waddenzee Werelderfgoed

Het Werelderfgoed Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Het bijzondere natuurgebied strekt zich van Den Helder in Nederland tot aan Esbjerg in Denemarken. Het heeft in 2009 de UNESCO Werelerfgoedstatus gekregen vanwege de unieke geologische en ecologische waarden. Zo trekt de enorme productiviteit aan biomassa jaarlijks 10 tot 12 miljoen trekvogels die hier tijdens hun reis foerageren.

Rijke Waddenzee

Tal van organisaties werken samen aan een duurzame ontwikkeling van het Waddentoerisme. Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt deze samenwerking. Dit is namelijk een van de aanbevelingen vanuit UNESCO. Het idee erachter is dat hoe meer mensen bekend zijn met de unieke natuur van de Waddenzee , hoe groter het draagvlak is voor natuurbescherming en –herstel.

Deel: ' Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg '


Lees ook