Wageningen Universiteit

Universiteit benoemt hoogleraren:
Adaptatiefysiologie, Bedrijfskunde, Ethologie, Technisch ontwerpen en Voedingsvoorlichting

Voedingsvoorlichting
Wageningen Universiteit heeft dr.ir. G.J. Hiddink (48) per 1 februari 2000 benoemd tot hoogleraar Voedingsvoorlichting aan intermediairen. Hiddink studeerde Humane Voeding en promoveerde in Wageningen. Vanaf 1975 was hij werkzaam bij het Nederlands Zuivelbureau. Vanaf 1989 is hij werkzaam bij de Stichting Zuivel, Voeding en Gezondheid in Maarssen. Deze stichting is bevoegd verklaard tot het instellen van de leerstoel. De hoogleraar krijgt een pied à terre bij de leerstoelgroep Communicatie en Innovatiestudies. Hiddink zal zich bezighouden met voedingsvoorlichting door huisartsen, diëtisten en wijkverpleegkundigen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Deel: ' Wageningen benoemt hoogleraar Voedingsvoorlichting '
Lees ook