Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen Universiteit

31 augustus 2001, nr. 052

Dr. Herman Wijffels benoemd tot ereprofessor

Wageningen sluit zich aan bij de Euro League van Life Science Universiteiten

Op maandag 3 september houdt mr. L.J. Brinkhorst, minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, de eede ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar van Wageningen Universiteit. Bij deze gelegenheid zal dr. Herman Wijffels worden benoemd tot ereprofessor (`Distinghuised Professor'). De opening van het Academisch Jaar wordt bijgewoond door delegaties van vijf Europese Life Science universiteiten: University of Aberdeen (GB), Universität für Bodenkultur Wien (OostenrijkAustria), Universität Hohenheim (Germany), The Royal Veterinary and Agricultural University (Denemarken) en de Swedish University of Agricultural Sciences (Zweden). Wageningen Universiteit ondertekent op deze dag met deze universiteiten een overeenkomst ('Letter of Intent') voor de vorming van een European League van Life Science universiteiten. De European League is vooral bedoeld om een kwaliteitsnetwerk op te bouwen en instroom en uitwisseling van studenten en programma's te verbeteren. Na de rede van minister Brinkhorst zal mw.ir. Wijnie van Eck, voorzitter van de Task Force `Reshaping Agriculture for the 21st century', een presentatie verzorgen over de ontwikkeling van een perspectiefvolle en maatschappelijk verantwoorde landbouw, onder de titel `WaardeNvolle Landbouw'. De Task Force is een groep jonge Wageningse onderzoekers die vanaf dit voorjaar zijn vrijgesteld om ideeen en scenario's aan te dragen voor de landbouw van de 21ste eeuw. Hun eindrapport presenteren zij in oktober.

Ereprofessoraat
Na het uitspreken van de redes benoemt prof.dr.ir. L. Speelman, rector magnificus van Wageningen Universiteit, dr. Herman Wijffels tot ereprofessor. Samen met de eerder benoemde ereprofessoren Ismail Serageldin (ex-Worldbank), dr.ir. Louise Fresco (FAO), Patrick Morley (ex-KPN) en dr. Per Pinstrup-Andersen (IFPRI) zal de heer Wijffels functioneren als een internationale adviesraad (Global Network) voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Met de instelling van een Global Network wil Wageningen UR haar internationale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij vraagstukken op het gebied van landbouw, voeding en milieu vorm geven. De aanstelling van belangrijke internationaal opererende spelers op dit gebied verschaft het bestuur, personeel en studenten van aansprekende inspiratiebronnen die feed-back kunnen geven op basis van ontwikkelingen op hun vakgebied. Na de benoeming van Wijffels verzorgt prof.dr. Cees Veerman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, een afsluiting onder de titel `De innoverende rol van Wageningen met betrekking tot de groene sector'.

Curriculum vitae van dr. Herman H.F. Wijffels Dr. Herman H.F. Wijffels (1942) is sedert 15 maart 1999 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Na zijn studie Economie aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg is hij achtereenvolgens werkzaam geweest bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en als Algemeen Secretaris bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, waarna hij in 1981 in dienst trad van Rabobank Nederland, alwaar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de Hoofddirectie. Naast vele overige nevenfuncties is Herman Wijffels sedert 15 maart 1999 tevens voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Voorts is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van DSM, voorzitter van het Stichtingsbestuur KUB (Katholieke Universiteit Brabant), lid van de Board of Supervisors van Sara Lee / DE NV en lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum.

NOOT VOOR DE PERS
De opening van het Academisch Jaar van Wageningen Universiteit vindt plaats op maandag 3 september van 16:00 tot 17:00 uur in de Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen. De rede van minister Brinkhorst komt pas na het uitspreken ervan beschikbaar. De presentatie van mw.ir. Wijnie van Eck (Task Force `Reshaping Agriculture), de afsluiting van prof.dr. Cees Veerman, een engelstalig persbericht over de vorming van de Euro League voor Life Science universiteiten en meer
informatie is op te vragen bij: Stafafdeling Communicatie, tel. 0317-484472.
Behandeld door stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Deel: ' Wageningen bij Euro League Life Science Universiteiten '
Lees ook