Wageningen Universiteit


Persbericht

22-09-99, nr. 006

Wageningen kan high tech valley voor levenswetenschappen worden

De nabijheid van Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft alles te maken met de opbloei van kennisintensieve ondernemingen in Wageningen. Als de universiteit en de researchcentra voldoende investeren in kennisintensief ondernemerschap, kan Wageningen uitgroeien tot een soort 'Silicon Valley' van de levenswetenschappen, aldus prof. dr. Tom Elfring in zijn intreerede 'Oplevend ondernemerschap', die hij op donderdag 23 september uitspreekt. Elfring is bijzonder hoogleraar innovatief ondernemerschap bij de leerstoelgroep bedrijfskunde van de Wageningen Universiteit.

Universitaire spin-off
In Wageningen zijn de afgelopen jaren ruim vijftig kennisintensieve bedrijven van start gegaan. Een deel van deze bedrijven is inmiddels uitgegroeid tot snel expanderende ondernemingen. De explosieve groei van kennisintensieve bedrijven en de vestiging van bedrijven als Keygene en Numico hebben ervoor gezorgd dat op dit moment eenvijfde van de kenniswerkers bij een commercieel bedrijf werkt. Het aantal kenniswerkers in high tech spin-offs neemt elk jaar met twintig tot dertig procent toe. De commerciële instellingen kenmerken zich door nieuwe toepassingen van technologie en nieuwe combinaties van kennis op het gebied van internet, software, nieuwe materialen en biotechnologie. Innovatieve ondernemers gebruiken kennis van landgebruik, plantenteelt, dierkunde en het klimaat om nieuwe markten aan te boren. Zo maakt de farmaceutische industrie nu gebruik van software die oorspronkelijk bedoeld is om het gedrag van sluipwespen te analyseren en kunnen bedrijven - met behulp van Wageningse membraantechnologie - hun afvalwater ter plekke zuiveren. Daarnaast kunnen groei van gewassen, overstromingen en ontbossing nauwkeurig geanalyseerd worden ten behoeve van overheden, boeren en verzekeringsmaatschappijen.

Ondernemende universiteit?
De starters maken gebruik van specialistische wetenschappelijke kennis die ze tijdens studie en werk bij de universiteit en instituten hebben verworven. Op die manier levert Wageningen UR een bijdrage aan kennisintensief ondernemerschap. Om de spin-off te versnellen moet Wageningen UR betrokkenheid tonen bij kennisintensief ondernemerschap, meent Elfring. Dit kan door te investeren in personeel dat een onderneming wil starten. Ook dient de betrokkenheid van en de samenwerking met capital venture bedrijven versterkt te worden. Het gaat volgens Elfring niet zozeer om het creëren een ondernemende universiteit, als wel om juist focus te houden op fundamenteel onderzoek. De universiteit functioneert dan als een soort moederschip van waaruit hightech starters het landschap van Wageningen veranderen.

NOOT VOOR DE REDACTIE
De intreerede 'Oplevend ondernemerschap' is op te vragen bij de stafafdeling communicatie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, tel. 0317-484472. Meer informatie: Heleen Kamminga, tel. 0317-482846.

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Voor meer informatie kunt u mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NL


Aangemaakt september 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Wageningen High tech valley voor levenswetenschappen '
Lees ook