Wageningen Universiteit

Persbericht

10-09-99, nr. 002

Wageningen Universiteit en Researchcentrum opent Centrum voor Geo-informatie

Op donderdag 16 september 1999 opent prof.dr. C.P. Veerman het nieuwe Centrum voor Geo-informatie (CGI) in Wageningen. Hiermee is het eerste operationele onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum een feit. Het Centrum voor Geo-informatie houdt zich bezig met geografische informatiesystemen en remote sensing en heeft daarin zowel onderzoeks-, onderwijs- als servicetaken.

In het Centrum voor Geo-informatie zijn geo-informatiekundige onderdelen van Wageningen Universiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek samengebracht. Wageningen Universiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek werken sinds kort samen onder de naam Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Het Centrum voor Geo-informatie is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs en het fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van de geo-informatiekunde. Met deze bundeling van activiteiten ontstaat een centrum dat zowel nationaal als internationaal zal opereren op het gebied van de geo-informatievoorziening van de groene ruimte.

Debat
Op 16 september a.s. zal het Centrum voor Geo-informatie zich presenteren. Op deze dag zijn de aanwezige faciliteiten te bezichtigen en worden diverse demonstraties verzorgd. Tijdens het ochtendprogramma wordt onder leiding van prof.dr.ir. A.K. Bregt een debat gehouden over Geo-informatie in de 21e eeuw: luxe of gemeengoed?. Sprekers op deze dag zijn prof.dr. S.W. Bie van de International Service for National Agricultural Research (ISNAR), C.K. Adanu, student Wageningen Universiteit, en mr. N.R. van Ravesteyn van het ministerie van VROM. De middag wordt afgesloten met de inaugurele redes van de hoogleraren dr.ir. A.K. Bregt en dr. S.M. de Jong, beiden werkzaam bij het Centrum voor Geo-informatie.
Het Centrum voor Geo-informatie is gevestigd in het gebouw van het Staring Centrum, Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Deel: ' Wageningen opent Centrum voor Geo-informatie '
Lees ook