Wageningen Universiteit

Persbericht

17-09-99, nr. 005

Wageningen Universiteit opent ultramodern chemisch laboratorium

Op dinsdag 21 september aanstaande wordt de gehele vernieuwde onderwijsvleugel van het Scheikundegebouw op het universiteitscomplex De Dreijen officieel geopend. Dankzij een ingrijpende renovatie is nu een ultramodern chemisch lab ontstaan, dat ruim voldoet aan de modernste veiligheidseisen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De practicumzalen zijn bovendien voorzien van netwerkaansluitingen waardoor de mogelijkheden van informatietechnologie in het chemisch onderwijs nu optimaal benut kunnen worden. Met de renovatie investeert de universiteit ruim tien miljoen gulden in het scheikunde-onderwijs. De opening van de nieuwe vleugel wordt verricht door prof.dr. L. Speelman, collegelid en prorector van Wageningen Universiteit.

Aan de opening is ruim een jaar hard werken voorafgegaan. Alleen de vloeren, de buitenmuren en het dak zijn intact gebleven. Bij de wederopbouw is veel zorg besteed aan een goede regeling van de luchthuishouding. Er kan hierbij gesproken worden van een technisch hoogstandje: in totaal zijn, verdeeld over drie etages, 57 zuurkasten geplaatst. Hierdoor kan er vrijwel overal veilig gewerkt worden met diverse chemicaliën. Ook de lucht in de practicumzalen wordt driemaal per uur ververst. Op deze wijze is voldaan aan de modernste eisen, die gesteld worden aan veilige arbeidsomstandigheden. Bij de inrichting is tevens rekening gehouden met een flexibel gebruik van de ruimte: gelijktijdig kunnen nu verschillende practica gegeven worden.

Met de vernieuwde onderwijsvleugel beschikt de universiteit over een ultramodern chemisch laboratorium ten behoeve van het basisonderwijs in de scheikunde. Gedurende het studiejaar worden hier door medewerkers van het Laboratorium voor Organische Chemie en dat voor Fysische Chemie en Kolloïdkunde diverse practica verzorgd voor een groot aantal opleidingen. Echte topdrukte is er tijdens het practicum Bio-organische chemie: per week wordt dan aan rum 250 studenten onderwijs gegeven. Door zelf experimenten uit te voeren leren studenten op een stimulerende manier de theorie van het vak begrijpen. In de souterrain van de vleugel is een multi-functionele ruimte ingericht, geschikt voor fysische meetopstellingen, analytische apparatuur en spectroscopische meetinstrumenten.

NOOT VOOR DE REDACTIE
PNOOT VOOR DE REDACTIE Tijdens de officiële opening op dinsdag 21 september is er om 15.00 uur een welkomstwoord van prof.dr. E.J. Sudhölter (fysisch-organische chemie) en prof.dr. G.J. Fleer (fysische chemie en kolloïdkunde), gevolgd door een toelichting van architect ir. C.A. van der Hoeven en een chemisch intermezzo. Na de openingshandeling van prof.dr.ir. L. Speelman is er Open Huis. Voor meer informatie: Laboratorium voor Organische Chemie, tel. (0317) 48 2361

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003 of tel. 0317-412704 (privé)

Voor meer informatie kunt u mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NL


Aangemaakt september 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Wageningen Universiteit opent modern chemisch laboratorium '
Lees ook