Wageningen Universiteit

Persbericht

19-04-00, nr. 035

Universiteit verkoopt complex Groot Hinkeloord

Roelofs & Haase Aannemingsbedrijf is de nieuwe eigenaar van het gehele complex Groot Hinkeloord te Wageningen. Dit complex omvat onder andere het (voormalige) Laboratorium voor Landmeetkunde, het Laboratorium voor Microbiologie, het Schip van Blaauw en Hinkeloord (bosbouw) en wordt grofweg begrensd door de Generaal Foulkesweg, de Hesselink van Suchtelenweg, het bergpad en de Nassauweg. Na de inschrijvingsprocedure, verzorgd door DTZ Zadelhoff voor Wageningen Universiteit, heeft de Raad van Bestuur besloten om het complex te gunnen aan het aannemingsbedrijf uit Rijssen. Roelofs & Haase hebben toegezegd het monumentale en landschappelijke karakter van het complex te willen behouden. De opbrengsten van de verkoop worden geherinvesteerd in bouwprojecten ten behoeve van de huisvesting van onderdelen van Wageningen Universiteit.

Gezien de belangen en waarde van het complex Hinkeloord voor de gemeente Wageningen heeft de Universiteit een zorgvuldige verkoopprocedure gevolgd. Hierin kon voor zowel het gehele complex als onderdelen van het complex worden ingeschreven. Onderdeel van de verkoop is dat het gebouw Microbiologie nog enige tijd zal worden gehuurd ten behoeve van de huisvesting van de betreffende leerstoelgroep.

Wageningen Universiteit is zeer tevreden dat het complex verkocht is aan het bedrijf Roelofs & Haase gezien hun bekendheid in Wageningen en de verwachte zorgvuldigheid waarmee zij Hinkeloord verder zullen ontwikkelen. Concrete plannen heeft het bedrijf nog niet. Wel staat vast dat het complex zijn monumentaal en landschappelijk karakter zal behouden. Roelofs & Haase is in Wageningen onder andere bekend vanwege de herontwikkeling van het voormalige Hoofdgebouw van Wageningen Universiteit aan het Salverdaplein en heeft ervaring met vergelijkbare objecten. Volgens de directie van Roelofs & Haase past het complex volledig in het beleid van het bedrijf. Men wil graag meedenken met de betrokken partijen om een optimale invulling aan het terrein te geven.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de het hoofd van gebouwen en terreinen, Ad van der Have, tel. 0317-484098.
Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

U kunt ook mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NLAangemaakt april 2000 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Wageningen Universiteit verkoopt complex Groot Hinkeloord '
Lees ook