Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen UR

10 oktober 2001, nr. 065

Jongebreur directeur Facilitair bedrijf

De Raad van Bestuur van Wageningen UR heeft per 1 december ir. Aad Jongebreur (60 jaar) benoemd tot directeur van het facilitair bedrijf. Jongebreur is vanaf 1989 directeur van IMAG bv, het researchcentrum van Wageningen UR op het terrein van de agro- en milieutechniek. Daarvoor heeft hij verschillende functies in het management bij DLO vervuld. Ook is hij buitengewoon hoogleraar landbouwbedrijfsgebouwen aan Wageningen Universiteit geweest.

Bij IMAG bv voltrekt zich het integratieproces met de vier leerstoelgroepen van Wageningen Universiteit die zich bezighouden met technologie- en milieumanagement. Dat proces zal worden opgepakt door een integratiemanager.

Het facilitair bedrijf is een nieuwe unit. Het bedrijf biedt diensten aan de verschillende onderdelen van Wageningen UR op het terrein van onder meer onderhoud gebouwen, bibliotheekwezen, postkamerfaciliteiten en ICT. Het facilitair bedrijf is net voor de zomer in haar huidige vorm opgericht en het wordt de taak van Jongebreur om dit bedrijf zijn definitieve vorm te geven.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie: Stafafdeling Communicatie, tel. 0317-484472.

Deel: ' Wageningen UR benoemt nieuwe directeur Facilitair bedrijf '
Lees ook