Wageningen Universiteit

persbericht Wageningen Universiteit, nummer 070, 21 november 2002

Wagenings Universiteits Fonds gaat Ondernemersprijs uitreiken

De stichting Wagenings Universiteits Fonds heeft het voornemen op de Dies Natalis van Wageningen Universiteit op 7 maart 2003 een ondernemersprijs uit te reiken.

De prijs, een oorkonde en een bedrag van â'¬ 2300, is bedoeld voor de ondernemer - bij voorkeur een Wageningse afgestudeerde - die met opvallend succes een onderneming heeft gesticht op één van de gebieden voeding en gezondheid, duurzame agrosystemen, leefbare groene ruimte, maatschappelijke veranderingsprocessen.

De jury bestaat uit deskundigen zowel vanuit Wageningen Universiteit als het bedrijfsleven.

Reacties kunnen schriftelijk voor 18 januari 2003, onder verstrekking van relevante gegevens, gericht worden tot het secretariaat van de Ondernemersprijs 2003 ter attentie van drs. R. van Heusden, Postbus 9101, 6700 HB Wageningen. Desgewenst kan tevoren het reglement worden aangevraagd, telefoon (0317) 484052 of via e-mail Rob.vanHeusden@wur.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie (voor 18 januari 2003): drs. R. van Heusden, telefoon (0317) 484052 of via e-mail Rob.vanHeusden@wur.nl . Meer informatie over het Wagenings Universiteits Fonds, zie: www.wau.nl/fondsen .

De tekst van dit persbericht kunt u vinden op http://www.wau.nl/pers .

Deel: ' Wagenings Universiteits Fonds gaat Ondernemersprijs uitreiken '
Lees ook