Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen Universiteit, nr 011, 27 februari 2003

Wageningse dies-viering met Koningin en drie eredoctores

Bij de viering van de vijfentachtigste dies natalis van Wageningen Universiteit op 7 maart zullen drie vooraanstaande onderzoekers een eredoctoraat ontvangen. In aanwezigheid van Koningin Beatrix ontvangt de Keniaanse paleo-antropoloog en natuurbeschermer dr. Richard E.F. Leakey een eredoctoraat. Daarnaast verleent Wageningen Universiteit deze eretitel aan de voedingsdeskundige prof.dr. Walter C. Willett van Harvard University, Boston en de zoöloog prof.dr. R. McNeill Alexander, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Leeds.

Dr. Richard E.F. Leakey

Dr. Richard E.F. Leakey (1944) die op 7 maart een eredoctoraat van Wageningen Universiteit ontvangt, heeft een grote bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke onderbouwing van het natuurbeheer in Kenia. Door zijn opgravingen ontwikkelde hij een beter begrip van de evolutie van de mens en de daarmee gepaard gaande veranderingen in flora en fauna. Die kennis gebruikte hij als directeur van de natuurbeschermingsorganisatie Kenya Wildlife Service. Door een actieve bescherming van wildparken wist hij de kans op uitsterven van soorten, zoals de olifant en de neushoorn, aanzienlijk te verkleinen. Exemplarisch is zijn strijd tegen de illegale handel in ivoor en hoorn van de neushoorn. Dr. Leakey is auteur of co-auteur van meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, daarnaast van drie zeer invloedrijke werken: The origins of humankind, Origins reconsidered enThe sixth extinction. Als promotor bij het verlenen van het eredoctoraat treedt op de Wageningse hoogleraar Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten, prof.dr. Herbert Prins.

Contactpersoon: prof.dr. Herbert Prins, tel. 0317 483900, e-mail herbert.prins@wur.nl.

Prof.dr. R. McNeill Alexander

Prof.dr. R. McNeill Alexander (1934) heeft zich niet alleen ingezet voor onderwijs en maatschappij, maar vooral op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Hij vernieuwde de aanpak in de dierkunde door op het intacte functionerend organisme principes uit de fysica en de techniek toe te passen om bouw en werking te verklaren. De concepten en methoden van deze biomechanische aanpak vonden wereldwijd navolging. Zijn studies van het bewegingsapparaat bij dieren leidde tot de toetsing van beter omschreven, kwantitatieve hypothesen in de organismale zoölogie. Al vijftien jaar geleden paste hij deze methoden toe om open vragen over dinosauriërs (hun grootte, gewicht, voortbeweging en snelheden) voorlopig te beantwoorden. Ook gebruikte hij methoden uit de wiskunde om te begrijpen waarom constructies bij dieren energiezuinig maar met een bepaalde veiligheidsmarge gebouwd zijn. Natuurlijke selectie en evolutie zijn processen waarin optimalisatie van energiegebruik een hoofdrol speelt. Prof. Alexander studeerde in Cambridge en was hoogleraar in Leeds. Regelmatig was hij adviseur van televisie, radio en kranten voor de dierkunde en de biomechanica, zoals van BBC-programma's als Walking with Beasts. Hij is auteur van meer dan 250 artikelen waarvan zeven in Nature. Hij is fellow van de Royal Society en ontving vele onderscheidingen, waaronder de Linnaeus-penning en de Muybridge medaille. Promotor is prof.dr. Jan Osse, emeritus hoogleraar Algemene dierkunde aan Wageningen Universiteit. Contactpersoon: prof.dr. Jan Osse, tel. 0317 483509 of 0317 414955 (thuis).

Prof.dr. Walter C. Willett

Met bijna zevenhonderd wetenschappelijke publicaties is prof.dr. Walter C. Willett (1945) een wereldvermaard onderzoeker op het gebied van voeding en gezondheid. In de afgelopen zeven jaar werden zijn artikelen bijna vijftigduizend maal geciteerd. Zijn invloed op de voedingsaanbevelingen is groot, vooral door zijn bevindingen in grootschalig bevolkingsonderzoek bij een kwart miljoen Amerikaanse mannen en vrouwen. Hieruit kwamen aanbevelingen rond olijfolie, vis, thee, rode wijn en vezelrijke producten voor de preventie van hartziekten en sommige vormen van kanker. Eind 2002 publiceerde hij nog nieuwe richtlijnen voor een gezonde voeding, die het risico op chronische ziekten halveren, als je ze volgt. Als hoogleraar Voeding en Epidemiologie aan de Harvard School of Public Health en hoogleraar Geneeskunde aan de Harvard Medical School in Boston oogst hij bewondering als wetenschapper vanwege zijn inzicht, durf en integriteit. Als ere-promotor treedt prof.dr. Frans Kok op, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan Wageningen Universiteit.

Contactpersoon: prof.dr. Frans Kok, tel. 0317 482580 (werk) of 06 48150597 (mobiel).

Voorafgaand aan de dies-viering zijn er twee gescheiden, deels parallelle programma⤮s.

Om 12.00 uur start in het WICC (Lawickse Allee 9) een discussie over duurzame ontwikkeling. Internationaal bekende opinieleiders debatteren op basis van stellingen over de zin en onzin van de zgn. 3M-driehoek: mensen, milieu en markt. Hoe benader je duurzame ontwikkeling vanuit de wetenschap, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en wat is de betekenis van innovatie?

In een tweede programma (13.00 uur, eveneens in WICC) voorafgaand aan de viering zal het historisch beeldarchief de achtergrond vormen voor een presentatie, waarin enkele bijzondere vrouwen het publiek meenemen terug in de tijd. Basis voor de presentatie is het boek Vrouwen, Wageningen en de Wereld, wetenschap, studie en loopbaan 1918-2003 dat ~s middags door Margreet van der Burg aan de rector magnificus wordt aangeboden. Een aanvulling op het boek is een tentoonstelling in De Casteelse Poort in Wageningen (tot september 2003).

In de middag (15.00 uur) zal tijdens de dies-viering in de Johannes de Dooperkerk (Bergstraat) ook de Ondernemersprijs worden uitgereikt. De dies-rede getiteld Wetenschap in gesprek met samenleving, wordt verzorgd door de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), prof.dr. Peter Nijkamp.

NOOT VOOR DE REDACTIE

In verband met het bezoek op 7 maart te Wageningen van HM de Koningin is voor de dies-viering accreditatie bij de Rijksvoorlichtingsdienst vereist. Meer informatie bij Afd. Communicatie Wageningen UR, Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter, tel. 0317 485003, e-mail jac.niessen@wur.nl.

Deel: ' Wageningse dies-viering met koningin en drie eredoctores '
Lees ook