Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

05-01-99, nr. 99-01

Nieuwe Wageningse hoogleraar bioinformatica gaat genen toegankelijk maken

Aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is dr. Willem J. Stiekema, hoofd van de Afdeling Moleculaire Biologie bij het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO), benoemd tot hoogleraar bioinformatica met bijzondere aandacht voor genomics. De leerstoel wordt gefinancierd door het CPRO-DLO en ondergebracht bij het Laboratorium voor Moleculaire Biologie van de universiteit. Wageningen UR speelt met deze benoeming in op het feit dat de bioinformatica sterk in belang toeneemt, zowel in het onderzoek als in de praktijk van bijvoorbeeld de ontwikkeling van medicijnen en plantenrassen. Goed onderwijs op dit gebied verbetert de positie van de Wageningse studenten op de arbeidsmarkt.

De bioinformatica houdt zich bezig met de opslag, management, analyse en het beschikbaar maken van biologische gegevens rondom DNA, RNA, genen en eiwitten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methoden uit de moleculaire biologie, de informatica, de genetica, de biochemie en de fysica. In het onderzoek zal de leerstoel zich vooral toespitsen op de toepassing van deze discipline binnen het onderzoeksgebied genomics (genoomonderzoek) van planten en plant-gerelateerde organismen (bacteriën, schimmels, nematoden en insecten). De nadruk ligt op de vaststelling van DNA-sequenties van genomen en actieve genen van landbouwkundig interessante organismen, de analyse hiervan en de opslag in toegankelijke databanken. Genomics en bioinformatica hebben drastische veranderingen veroorzaakt in de manier waarop onderzoek in de levenswetenschappen wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn deze disciplines de drijfveer achter grondige heroriëntaties van multinationals, die zich daardoor in toenemende mate als Life Science Companies presenteren. De reden hiervoor is dat door genomics en bioinformatica de grenzen vervagen tussen farmacie, biochemie, plantenveredeling, voedselproductie en informatica.

De investering in de nieuwe leerstoel bioinformatica is in lijn met een aantal eerdere investeringen binnen Wageningen UR, zoals de onlangs bekend gemaakt investering van circa 8 miljoen gulden in ultra high throughput DNA-sequencers voor Greenomics, de oprichting van het Gene Expression and Detection Centre door CPRO-DLO en RIKILT-DLO, het in huis halen van de DNA-chip-technologie en de investering in een zogenaamde colony picker. Wageningen UR wil op het gebeid van genomics en bioinformatica een leidende marktpositie gaan innemen. Daarnaast hecht Wageningen UR veel belang aan de te verwachten vliegwielfunctie van deze disciplines, zowel voor het onderzoek als voor het onderwijs van Wageningen UR.

Willem J. Stiekema (48), geboren in Heerenveen en woonachtig in Wageningen, studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1980 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op moleculair onderzoek bij een bacterie. Daarna verplaatste hij zijn aandacht naar de moleculaire biologie van planten en werkte hij van 1980 tot 1983 als Postdoc aan de University of California in Los Angeles en van 1983 tot 1984 bij de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1984 trad hij in dienst als onderzoeker bij het ITAL (Instituut voor Toepassing van de Atoomenergie in de Land-bouw), alwaar hij onder andere onderzoek deed naar de genetische modificatie van de aardappel ten behoeve van de terugdringing van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de aardappelteelt. Sinds 1989 is hij hoofd van de Afdeling Moleculaire Biologie van het DLO-Centrum Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO).

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert van Maanen, afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé).

Behandeld door: afdeling Voorlichting en PR, Gert van Maanen, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé).

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Wageningse hoogleraar bioinformatica maakt gen toegankelijk '
Lees ook