Wageningen Universiteit

Persbericht

31-03-00, nr. 030

Wageningse wetenschapster zet zich in voor behoud genetische bronnen

Hoogendoorn krijgt topfunctie bij het IPGRI in Rome

Mw.dr.ir. Coosje Hoogendoorn wordt per 1 juli adjunctdirecteur van het International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) in Rome, een instituut dat ervoor zorgt dat genetische bronnen van planten behouden worden. Het IPGRI is één van de instituten van de Consultative Group of International Agricultural Research. Hoogendoorn is nu nog stafdirecteur onderzoek-strategie van Wageningen UR.

Biodiversiteit
Plantensoorten verdwijnen in een snel tempo. Door de erfelijke informatie van planten te bewaren in genenbanken, kunnen waardevolle planten gespaard worden. Het IPGRI ondersteunt overheden bij het behouden van biodiversiteit, door middel van training en advies. Het IPGRI heeft een hoofdkantoor in Rome en veertien regionale kantoren, onder andere in Benin, Colombia en Kenia. De organisatie heeft nauwe banden met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Plant Research International in Wageningen.

Loopbaan
Hoogendoorn studeerde Plantenveredeling aan de Landbouwuniversiteit en promoveerde op onderzoek uitgevoerd bij het Plant Breeding Institute in Cambridge. Na haar promotie werkte ze onder andere als hoofd akkerbouw- en voedergewassen, een onderzoeks-afdeling van het CPRO. Op dit moment is ze hoofd van de afdeling Onderzoekstrategie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie: Heleen Kamminga, tel. 0317-482846, fax. 0317-484884
Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846.

U kunt ook mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NLAangemaakt maart 2000 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Wageningse wetenschapster krijgt topfunctie bij IPGRI '
Lees ook