Stichting Wakker Dier

WAKKER DIER START PROCES TEGEN KONIJNENHOUDERIJ

Persbericht - 13 maart 2003

Rapport Wetenschapswinkel: konijnenfokkerij in strijd met welzijnswet

Stichting Wakker Dier doet vandaag bij het Openbaar Ministerie (OM) en bij de Algemene Inspectiedienst (AID) aangifte van dierenmishandeling tegen een aantal konijnenfokkerijen. Indien de dierenbeschermers succes boeken, kan dit vanwege Europese wetgeving ook gevolgen hebben voor de hele Europese konijnensector. Uit recent onderzoek van de Wetenschapswinkel Rechten in Utrecht blijkt dat het merendeel van de konijnenhouders de dieren zo krap huisvest in gazen batterijkooien dat de dieren niet eens rechtop kunnen zitten. Hierdoor ontstaan bij veel konijnen ruggenwervelvergroeiingen. De Wetenschapswinkel concludeert dat het welzijn door de kooihuisvesting zo ernstig wordt aangetast dat sprake is van dierenmishandeling op grond van artikel 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Het is de eerste keer dat de huisvesting van dieren in de bio-industrie door de rechter zal worden getoetst op basis van dit wetsartikel uit 1992 dat dierenmishandeling verbiedt. Indien het OM onvoldoende optreedt zal Wakker Dier sluiting van de bedrijven afdwingen middels artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. De organisatie verwacht op deze juridische manier meerdere misstanden in de bio-industrie te kunnen aanpakken.

Konijnen zijn in Nederland geheel vogelvrij vanwege het ontbreken van welzijnsregels. De barre omstandigheden op konijnenfokkerijen zorgen ervoor dat naar schatting 20% van de konijnen sterft voor de slachtleeftijd van 10 weken en dat voedsters (moederkonijnen) binnen een jaar worden afgevoerd vanwege pootontstekingen, ademhalingsproblemen en vruchtbaarheidsstoornissen. Het overgrote deel van de konijnen zit in draadgazen batterijkooien. De hokken zijn zo krap dat ze niet eens languit kunnen liggen of rechtop staan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hierdoor rugvergroeiingen ontstaan. Wakker Dier pleit al jaren voor welzijnsregels en een kooiverbod.
Al in 1994 rapporteerde de studiecommissie Intensieve Veehouderij 'dat de huisvesting van konijnen in de intensieve konijnenhouderij niet acceptabel is'. Ook in 1997 stelde de Raad voor Dieraangelegenheden (adviesorgaan LNV) dat het met het welzijn van konijnen slecht was gesteld. Zij kwam tot 11 aanbevelingen om het welzijn te verbeteren. In dat jaar gaf landbouwminister Van Aartsen in antwoord op kamervragen aan dat welzijnsmaatregelen voor de konijnenhouderij hoge prioriteit hadden en dat hij het advies van de Raad zou opvolgen. Begin 2002 stelde minister Brinkhorst de sector een ultimatum dat binnen een half jaar maatregelen moesten worden genomen omdat anders de overheid welzijnsregels zou opstellen. Sindsdien zijn maatregelen echter uitgebleven en laat de overheid niets meer van zich horen. De sector zegt ondertussen met maatregelen te willen komen maar hier verwacht Wakker Dier weinig van. Wakker Dier wacht geen verdere ontwikkelingen af en gaat nu bij de rechter betere omstandigheden afdwingen. - einde persbericht -

Deel: ' Wakker dier start proces tegen konijnenhouderij '
Lees ook