Stichting Wakker Dier

WAKKER DIER START RESTAURANT-CAMPAGNE FOIE GRAS Persbericht - 29 juli 2002

Restaurants met Foie Gras (eenden- of ganzenlever) op de kaart onder vuur;

Stichting Wakker Dier start vandaag een nieuwe campagne om een einde te maken aan de verkoop van Foie Gras in restaurants. Vandaag ontvangen 30 restaurants inhoudelijke informatie, nieuw actiemateriaal en een brief met het dringende verzoek de Foie Gras van de kaart te halen. Na intensief speurwerk onder honderden restaurants en na tips van donateurs en andere restaurantbezoekers zijn deze 30 restaurants met Foie Gras op het menu in kaart gebracht. Het produceren van Foie Gras (ganzen- of eendenpate) kan gezien worden als een van de ernstigste vormen van dierenmishandeling. Ganzen en eenden worden voor de paté twee tot drie weken gemarteld door ze op te sluiten in kleine ijzeren kooien en onder dwang te voeren. Wekenlang krijgen de dieren twee tot drie maal per dag een trechter van zon 30 cm in de strot om zon kilo maïs naar binnen te werken. Het gevolg is dat de lever van de dieren binnen drie weken tot 10 x zo groot is. Restaurants die na het verzoek van Wakker Dier de Foie Gras blijven serveren kunnen in de toekomst rekenen op acties voor de deur waarbij de bezoekers worden voorgelicht en verzocht worden het product te boycotten. Dierenmishandeling Het onder dwang voeren van ganzen en eenden voor de foie gras (met een trechter in de keel van het dier) brengt het dier enorme schade toe. Naast de directe angst en pijn ontstaan verwondingen, infecties en botbreuken (30 tot 70%). Door het met geweld inbrengen van de trechter ontstaan ernstige verwondingen en infecties in de hals van het dier. De enorme hoeveelheden voedsel zijn niet normaal te verteren. De lever groeit letterlijk kapot. Door de grote lever worden andere organen zoals de longen weggedrukt en worden de dieren kortademig. Het sterftecijfer kan oplopen tot 15%. Het kan als een van de ernstigste vormen van dierenmishandeling worden beschouwd. De foie gras wordt geïmporteerd uit Frankrijk, België en Spanje. Landen waar deze dierenmarteling volgens de wet nog steeds niet verboden is. In Nederland wordt jaarlijks 22.000 kilo Foie Gras gegeten, voornamelijk in duurdere restaurants en niet alleen rond de kersttijd. In Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Polen is de productie van foie gras expliciet per wet verboden. In Nederland, Engeland en Zwitserland is de productie vanwege algemene wetgeving (tegen dierenmishandeling) onmogelijk. -einde persbericht- Mattheus

Deel: ' Wakker Dier start restaurant-campagne tegen foie gras '
Lees ook