Stichting Wakker Dier

WAKKER DIER VERONTWAARDIGD OVER VERNIETIGING GEZONDE MPA-VARKENS
Persbericht - 31 juli 2002

Wakker Dier is verontwaardigd dat alweer dieren zullen worden vernietigd als reactie op een voedselgezondheidschandaal in de veesector. Al 2 weken geleden lag een brief van Wakker Dier bij landbouwminister Veerman op het bureau met het verzoek maatregelen te nemen zodat dieren niet bij elk veeschandaal geruimd worden. Een jaar geleden overhandigde Wakker Dier meer dan 25.000 handtekeningen aan Brinkhorst tegen het ruimingsbeleid. Nu worden alweer meer dan 50.000 varkens doorgedraaid omdat de veesector de testkosten te duur vindt en omdat de retailers (supermarkten e.d.) het volgens deskundigen veilige vlees niet willen verkopen. Landbouwminister Veerman gaat de hele ruiming voorfinancieren.
Vorige week nog verkondigden LNV, LTO en het CBL nog in koor dat MPA niet schadelijk is voor de volksgezondheid en consumenten gewoon door kunnen blijven eten. Nu spreekt men in koor van een noodzakelijke ruiming omdat het vlees niet meer verkocht kan worden. Dit terwijl in Europees verband is besloten dat dit vlees geen gevaar vormt voor de volksgezondheid en op de Nederlandse markt verkocht kan worden. Wakker Dier is verontwaardigd over de opstelling van alledrie de partijen; De eerste maatregel van landbouwminister Veerman op zijn nieuwe ministerie betreft het mogelijk maken van het ruimen van 50.000 gezonde dieren. Dit is volstrekt in tegenspraak met zijn uitspraken dat 'de ethiek weer terug moet in de veesector'. Over de opstelling van de LTO is Wakker Dier ook niet te spreken. LTO vindt de maatregel noodzakelijk mede omdat de kosten om de dieren te testen duurder zijn dan de opbrengst van een slachtvarken. Blijkbaar wordt een dierenleven slechts in geld uitgedrukt. CBL (de winkel-organisatie) wil het vlees niet in de schappen leggen omdat ze bang is voor imagoverlies. Dit terwijl zij tevens beweert dat het vlees zonder problemen gegeten kan worden. Een lafhartige opstelling, aldus Wakker Dier, die niet getuigt van enig maatschappelijk besef. Waarschijnlijk zal deze ruiming worden gevolgd door meerdere ruimingen. Het varkenspestvirus is Nederland akelig dicht genaderd (Duitse grens) en ook is alweer Pseudovogelpest in Denemarken uitgebroken. Daarnaast vonden alleen al dit jaar 13 ruimingen plaats in Nederland van melkveebedrijven in verband met BSE. In alle stilte zijn hierom alleen dit jaar al weer tientallen bedrijven met honderden melkkoeien geruimd.

Deel: ' Wakker dier verontwaardigd over vernietiging gezonde MPA-varkens '
Lees ook