Stichting Wakker Dier

Persbericht - MINISTER ONTVANGT PETITIE 20 augustus 2001

Wakker Dier houdt enquête onder de achterban.
MINISTER BRINKHORST ONTVANGT PETITIE
Vandaag om 15.00 uur ontving Minister Brinkhorst, uit handen van de voorzitter van Wakker Dier de heer Albeda, de resultaten van een enquête die onder de achterban van Wakker Dier is gehouden. Maar liefst 25.000 mensen hebben de enquête met hun handtekening teruggestuurd en ondersteunen de roep van Wakker Dier voor concrete welzijnsmaatregelen in de veehouderij. In de enquête werden tien speerpunten van Wakker Dier genoemd. Daarvan kon men aangeven welke van de speerpunten de meeste prioriteit zouden moeten hebben van de minister. Wakker Dier bedankte de minister tevens omdat hij Wakker Dier m.b.t. punt 5 en 9 reeds is tegemoet gekomen.

De tien speerpunten van Wakker Dier op een rij:
1) BIJ RAMPEN ZOALS MKZ DIENEN GEZONDE DIEREN BESCHERMD TE WORDEN (DOOR VACCINATIE).

2) HET STOPZETTEN VAN DE SUBSIDIE AAN DE BIO-INDUSTRIE
3) EEN VERBOD OP DE ONVERDOOFDE CASTRATIE VAN BIGGEN 90% van de biggen wordt onverdoofd gecastreerd, terwijl castratie niet nodig is.

4) EEN VERBOD OP HET BINNEN HOUDEN VAN KOEIEN
1 op de 5 koeien wordt het hele jaar binnengehouden. Dit percentage neemt snel toe.

5) VARKENSBOEREN VERBALISEREN DIE DE WELZIJNSREGELS OVERTREDEN AID-onderzoek toont aan dat 57% van de varkensboeren al jaren de welzijnswet overtreedt.

6) VERBOD OP HET VERVOER VAN LEVEND VEE OVER GROTE AFSTANDEN Naast het directe dierenleed veroorzaakt dit leed door dierziekten-verspreiding.

7) VERDERE STIMULERING VAN BIOLOGISCHE VEEHOUDERIJ Nederland is 1 van de achterblijvers voor wat betreft de groei van de biologische sector.

8) STIMULEREN VAN EN ONDERZOEK INITIEREN NAAR VLEESVERVANGERS Onderzoek geeft aan dat in 2035 vleesvervangers een marktaandeel zullen hebben van 40%

9) GEEN ANDERE KOOIEN IN PLAATS VAN LEGBATTERIJ Per 2012 wordt de legbatterij afgeschaft. Kippen dreigen in zgn. verrijkte kooien te komen.

10) WELZIJNSEISEN VOOR KONIJNEN, KALKOENEN EN MESTKUIKENS Voor veel diersoorten zijn er nog niet eens welzijnseisen. Deze dieren zijn vogelvrij.

De achterban van Wakker Dier geeft als drie belangrijkste speerpunten aan:
a) dat subsidie aan bio-industrie moet worden stopgezet. b) Dit geld zou juist gestoken moeten worden in de stimulering van de biologische diervriendelijke landbouw (a en b samen 35%). c) Diergezondheid is belangrijker dan economie, dus vaccinaties tegen ziektes als MKZ mogen niet achterwege blijven vanwege economische belangen (30%).
Andere belangrijke speerpunten vormen het verbod op onverdoofd castreren (10%) en het verbieden van het vervoer van levende dieren over lange afstand (10%).

In het persoonlijk onderhoud met de minister vroeg Wakker Dier met bovenstaande speerpunten van Wakker Dier rekening te houden bij het in concreto invullen van het rapport Wijffels. Tevens werd extra aandacht gevraagd voor betere welzijnseisen voor konijnen, waarbij de ongeschikte kooihuisvesting verboden zou moeten worden. einde persbericht

Voor meer informatie: Mattheus Bleijenberg, 0614- 683812

Deel: ' Wakker Dier wil concrete welzijnsmaatregelen in veehouderij '
Lees ook