RVD/DV

MINISTERRAAD: WALLAGE VZ CIE TOEKOMST OVERHEIDSCOMMUNICATIE...

Ministerie van Algemene Zaken
Persbericht Ministerraad
16 januari 2000

WALLAGE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE TOEKOMST

OVERHEIDSCOMMUNICATIE

Jacques Wallage, burgemeester van Groningen, wordt de voorzitter van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie. De ministerraad heeft op voorstel van de minister-president ingestemd met deze benoeming. Binnenkort zullen de overige leden van de commissie worden benoemd. De commissie, waarvan het kabinet vorig jaar de instelling heeft aangekondigd, heeft als opdracht een visie te ontwikkelen op de overheidscommunicatie voor de komende tien jaar. Ontwikkelingen in het denken over overheidsvoorlichting en - communicatie en het toegenomen belang van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormen de basis voor de instelling van de commissie.
De commissie zal ondermeer aanbevelingen formuleren voor een effectieve en efficiënte overheidscommunicatie. Hierbij valt te denken aan interdepartementale samenwerking en een gemeenschappelijke infrastructuur.
Wallage was, voordat hij tot burgemeester van Groningen werd benoemd, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. In het derde kabinet-Lubbers was hij achtereenvolgens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

RVD, 14.01.2000

14 jan 00 15:48

Deel: ' Wallage voorzitter commissie toekomst overheidscommunicatie '
Lees ook