Ingezonden persbericht

Wereld Natuur Fonds

27 juli 2001

Walvis grote verliezer

De International Whaling Commission (IWC) is er opnieuw niet in geslaagd maatregelen te nemen om de walvisvangst aan internationale controle te onderwerpen, dit tot grote teleurstelling van het Wereld Natuur Fonds. Vandaag is de 53ste bijeenkomst van de IWC in Londen afgesloten. Belangrijke voorstellen voor beschermende maatregelen zijn niet aangenomen door de onwil van Japan en Noorwegen en het feit dat meerdere landen hun onwil steunden.

Twee voorstellen om nieuwe walvisreservaten te creëren in de Stille Zuidzee en in de Atlantische Oceaan haalden niet de benodigde meerderheid. Ook konden de aanwezige landen het niet eens worden over een managementsysteem om alle vangstlimieten uit voorzorg op nul te zetten tenzij anders berekend èn goedgekeurd. Dit in aanvulling op het verbod op commerciële walvisvangst.

Het Wereld Natuur Fonds constateert met zorg dat het aantal landen dat zich aansluit bij de IWC en vóór walvisvangst stemt, groeit. De verwachting is dat deze trend zich in het komende jaar voortzet. Het is nu van groot belang dat de landen die tegen commerciële walvisvangst zijn gezamenlijk voorstellen aandragen om walvissen beter te beschermen en de huidige walvisvangst te onderwerpen aan internationale controle. Het Wereld Natuur Fonds is van mening dat regeringen niet mogen toestaan dat de toekomst van de walvissoorten weer komt te liggen in de handen van de walvisjagers.

Als de IWC bij haar volgende bijeenkomst in Japan in mei 2002 geen vooruitgang boekt, is het risico aanwezig dat onder CITES (het verdrag dat de internationale handel in bedreigde plant- en diersoorten reguleert) de internationale handel in walvisproducten weer wordt toegestaan. Tot nu toe heeft CITES de handel in walvisproducten verboden als gevolg van het verbod op commerciële walvisvangst van de IWC.

Als de IWC haar positie afzwakt door gebrek aan daadkracht, is het niet ondenkbaar dat CITES zich niet langer door de IWC laat leiden en de besluiten van de IWC in de toekomst zal negeren. Indien een legale markt voor walvisvlees ontstaat zonder scherpe controle op de jacht, zijn de gevolgen voor de walvis niet te overzien.


Deel: ' Walviscommissie faalt in nemen maatregelen tegen de vangst '
Lees ook