Gemeente Hoorn

Nieuws

WANDEL MEE LANGS 100 JAAR WONINGWET
De laatste vrijdagavondwandeling die de Vereniging Oud Hoorn dit jaar organiseert, staat in het teken van 100 jaar Woningwet. Met deze wet wilde de regering een eind maken aan de erbarmelijke omstandigheden waarin veel arbeiders moesten werken. Ook in Hoorn waren de woonomstandigheden voor een deel van de bevolking slecht. In 1899 telde de stad 222 eenkamerwoningen waarin meer dan twee personen vertoefden. Toppunt van ellende vormden de drie eenkamerwoningen in elk waarvan maar liefst twaalf mensen woonden.

Na de inwerkingtreding van de Woningwet konden verenigingen en stichtingen rijksvoorschotten krijgen om goede, goedkope woningen te bouwen. In Hoorn werden na 1901 zes woningbouwverenigingen opgericht. Ze bouwden vlak buiten de stadswallen.
De wandeling van Oud Hoorn voert door enkele straten waar woningen uit de begintijd van de sociale woningbouw staan, zoals de Merensstraat. Ook particuliere woningbouw aan de Koepoortsweg uit de eerste helft van de 20e eeuw wordt bekeken.
De wandeling is op vrijdag 10 augustus en begint om 19.30 uur bij het plantsoen voor het station. Deelname is gratis.terug

Deel: ' Wandel mee langs 100 jaar woningwet in Hoorn '
Lees ook