Socialistische Partij

12de congres

Wantoestanden in gevangenissen maken hoorzitting noodzakelijk

12-03-2003 * Aan de vooravond van het belangrijke debat over `twee op éénn cel' heeft de SP de hand weten te leggen op een vertrouwelijk rapport van de Arbeidsinspectie naar de werkomstandigheden in gevangenissen. De inspectie komt tot de slotsom dat er sprake is van ernstige misstanden op het terrein van werk- en rusttijden. De SP eist dat er eerst een hoorzitting komt alvorens de Kamer een uitspraak doet over het toelaten van meer mensen op een cel voor langere tijd.

De geregistreerde overtredingen verschilden per inrichting in mate van ernst: voor een aantal overtredingen kregen 18 werkgevers een waarschuwing. Het betrof hier 73 overtredingen op 11 verschillende artikelen van de Arbeidstijdenwet. Bij twaalf werkgevers waren de geconstateerde overtredingen zo ernstig dat direct proces verbaal is opgemaakt. In deze processen verbaal zijn in totaal 1526 overtredingen van de Arbeidstijdenwet geconstateerd.

Donderdag 13 maart wordt een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd waarin de ongerustheid onder het gevangenispersoneel wordt verwoord. Elise Merlijn van AbvaKabo FNV wijst erop dat de vakbonden deze plannen absoluut niet zien zitten: Ongeacht de politieke besluitvorming, gaan de actievoorbereidingen door.

Jan de Wit Kamerlid Jan de Wit van de SP: Het is al langer bekend dat de arbeidsomstandigheden in onze gevangenissen te wensen over laten, maar dit rapport plaatst de discussie over meermanscellen in een ander daglicht. De werkdruk zal door de maatregel `twee op één cel' voor de werknemers toenemen tot absoluut onaanvaardbare proporties. Bovendien vrezen de bewakers door deze maatregel voor hun eigen veiligheid en die van de gedetineerden. De stakingsdreiging van de bewaarders is dan ook zeer begrijpelijk.

Opvallend is tenslotte dat de minister te kennen heeft gegeven te willen leren van opgedane ervaringen met `twee op een cel' in de ons omringende landen. Des te opmerkelijker dus dat er met die inzichten niks wordt gedaan. De Wit: In België willen ze zo snel mogelijk van dit systeem af. Hoofdargument is daar dat door alle intermenselijke spanningen tussen gedetineerden, zij niet toekomen aan resocialisatie. Bewakers vrezen dat gevangenen niks van hun straf leren als zij de hele dag in een ruimte zitten met een andere crimineel. Rechters in Duitsland achten twee op een cel in strijd met elementaire beginselen van mensenrechten. Nederland moet hier gewoon niet aan beginnen.

zie ook Actueel Kamernieuws

Deel: ' Wantoestanden in gevangenissen maken hoorzitting noodzakelijk '
Lees ook