Ingezonden persbericht

War Child start project voor oorlogskinderen in Eritrea

War Child Nederland breidt haar hulp aan oorlogskinderen uit naar Eritrea. Duizenden kinderen in Eritrea zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van de gewapende strijd met Ethiopië. Velen van hen leven in vluchtelingenkampen. Hun toekomstperspectieven zijn weinig hoopvol. Hoewel de meeste kinderen wel onderwijs krijgen, zijn Eritrese authoriteiten bezorgd om de verdere psychische ontwikkeling van deze jonge generatie. Om daar positief aan bij te dragen, gaat War Child creatieve en sportieve activiteiten voor kinderen organiseren, gericht op een gezonde psychische en fysieke ontwikkeling.

Achtergrond
In mei 1998 escaleerde het grensconflict tussen Eritrea en Ethiopië. De strijd resulteerde in meer dan een miljoen vluchtelingen en ontheemden. In juni 2000 kwamen Eritrea en Ethopië een staakt het vuren overeen, dat Ethopië verplichtte zich terug te trekken van het grondgebied van Eritrea zodra een VN vredesmacht zou zijn geïnstalleerd. Het verdrag maakte de terugkeer van ontheemde mensen mogelijk. Eritrea is economisch zwaar getroffen door de oorlog en kan de opvang van de terugkerende vluchtelingen nauwelijks aan. De omstandigheden in de kampen zijn erbarmelijk en de roep om buitenlandse hulp is groot.

De situatie van de kinderen
Veel kinderen zijn als gevolg van de oorlog gescheiden van hun ouders of in vluchtpogingen hun ouders kwijtgeraakt. Deze kinderen zijn veelal opgevangen door eigen of bevriende families en verblijven met hen in vluchtelingenkampen. De kinderen leven in barre omstandigheden en hebben nauwelijks afleiding van de alledaagse ellende. Opvallend is dat de kinderen in de kampen niet spelen en weinig plezier kennen. Psychologen verwachten in de toekomst problemen met deze jonge generatie als zij zich niet enigszins 'normaal' kunnen ontwikkelen. Hulpverleners, docenten en regeringsfunctionarissen uit Eritrea verwelkomen daarom de hulp van War Child.

Hulp van War Child
Begin juli is een team van War Child Nederland, bestaande uit drie personen, naar Eritrea vertrokken om daar programma's voor kinderen op te zetten. In eerste instantie zal de hulp gericht zijn op de organisatie en het in gang zetten van creatieve en sportieve activiteiten voor kinderen die zwaar hebben geleden als gevolg van de oorlog. Het weer leren spelen en gezamenlijk aan leuke activiteiten deelnemen draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen. De creatieve en sportieve activiteiten van War Child zijn bedoeld voor diverse groepen kinderen, met speciale aandacht voor drie groepen:
1. kinderen die gescheiden van hun ouders en/of familie leven en de structuur en bezigheden van een normaal familieleven missen;
2. kinderen die in huishoudens leven die alleen uit kinderen bestaan en door kinderen worden geleid;

3. meisjes die slachtoffer zijn geworden van psychisch en fysiek geweld.
In tweede instantie zullen de werkzaamheden van War Child zich ook richten op het trainen van lokale hulpverleners en docenten in de toepassing van creatieve en sportieve activiteiten.

War Child Nederland
War Child Nederland is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die in 1995 is opgericht. Het doel van War Child is het leed van kinderen in door oorlog getroffen gebieden te verminderen en hen meer perspectief voor de toekomst te geven. War Child heeft zich gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve en sportieve activiteiten met therapeutische inslag. War Child heeft behalve in Eritrea ook projecten in onder meer Soedan, Sierra Leone, Tsjetsjenië, Kosovo en Bosnië-Herzegovina.


- EINDE BERICHT -

Deel: ' War Child start project voor oorlogskinderen in Eritrea '
Lees ook