Aannemersbedrijf Warmes investeert in eigen bedrijf en kwaliteitsimpuls voor Lattrop en omgeving

PERSBERICHT

Denekamp, 15 december 2015

Bedrijfsuitbreiding in ruil voor flinke investering in ruimtelijke kwaliteit

Aannemersbedrijf Warmes investeert in eigen bedrijf en kwaliteitsimpuls voor Lattrop en omgeving

Wederom heeft het college van B&W ingestemd met een bedrijfsuitbreiding in combinatie met een investering in de ruimtelijke kwaliteit. Dit keer gaat het om aannemersbedrijf Warmes uit Lattrop.

Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan en legt dit nu voor aan de gemeenteraad.

Maatwerk en tegenprestatie

Aannemersbedrijf Warmes is de afgelopen jaren gegroeid en heeft uitgebreid. Maar het bedrijf heeft nu de grens bereikt van wat er mogelijk is binnen het huidige bestemmingsplan. “We willen als gemeente graag meewerken aan de uitbreiding van lokale bedrijven en zoveel mogelijk maatwerk bieden. Maar we verwachten ook een tegenprestatie van deze bedrijven: een goede landschappelijke inpassing en een aanvullende investering in de ruimtelijke kwaliteit. We hebben een prachtig buitengebied waar we trots en zuinig op zijn. Daarom willen we economische ontwikkeling en kwaliteitsverbetering hand in hand laten gaan”, vertelt wethouder Eric Kleissen.

Kwaliteitsimpuls voor Lattrop

Aannemersbedrijf Warmes moet zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van de nieuwbouw. Daarnaast levert het bedrijf nog een extra tegenprestatie. “Wat ik fantastisch vind, is dat Warmes het mogelijk maakt om een flinke kwaliteitsimpuls aan Lattrop en omgeving te geven. Hun financiele bijdrage zetten we in voor lokale projecten in het landelijk gebied rondom Lattrop en in Lattrop zelf. Zo dragen ze bij aan de realisatie van het Jongkindmonument. Dit mooie bouwwerkje is eind september opgeleverd en is en hommage aan de in Lattrop geboren kunstenaar.

Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een nieuwe brug over de Geele Beek. Dit gaan we combineren met de aanleg van een aantal ommetjes rond Lattrop. Al met al dus een win-win situatie: ontwikkeling van een lokaal bedrijf door maatwerk en kwaliteitsverbetering van het buitenbied.”

Uitgaan van mogelijkheden

Wethouder Eric Kleissen: “We hebben de afgelopen tijd een stempel kunnen zetten op aantal hele mooie initiatieven van lokale ondernemers. We gaan uit van mogelijkheden en we zien dat ondernemers graag iets terug doen. We hebben met deze werkwijze een goede balans gevonden tussen economische ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van ons prachtige buitengebied.”

Einde persbericht

Denekamp, 15 december 2015

Deel: ' Warmes investeert in eigen bedrijf en kwaliteitsimpuls '
Lees ook