Rijksuniversiteit Groningen


11 december 1999

Adams Appel op TV Noord en TV Drenthe:

Warmte-krachtkoppeling bespaart gas in industrie en bijkeuken

Omdat fossiele brandstoffen opraken en vervuilend zijn, moeten we energie besparen. Volgens de Trias Energetica kunnen we op drie manieren minder energie verbranden, legt prof.dr. Ton Schoot Uiterkamp uit. Hij is hoogleraar bij de IVEM, het Centrum voor Energie en Milieu van de RUG. De beste manier is uiteraard omschakelen naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Ondertussen moeten we echter preventiemaatregelen nemen; dat wil zeggen minder afhankelijk worden van energie. Dat lukt niet erg. De laatste eeuw steeg ons aantal inwoners van vier naar zestien miljoen en, belangrijker nog voor ons energiegebruik, het aantal huishoudens van één miljoen naar zeven miljoen. En al die huishoudens verkiezen de stofzuiger boven de bezem en kruimeldief boven stoffer en blik, om van verwarming, verlichting en vervoer nog niet te spreken. Op winterdagen de gordijnen dichtdoen, helpt dan niet genoeg. Wat wel zoden aan de dijk zet, is techniek die de efficiëntie verhoogt, zoals warmte-krachtkoppeling (WKK). Akzo Nobel exploiteert samen met de EDON een gigantische wkk-centrale op het Chemie Park Delfzijl. De Delesto 2, die afgelopen zomer door minister Pronk van Milieu in gebruik werd gesteld, produceert samen met haar oudere zusje behalve warmte in de vorm van stoom ook elektriciteit die gedeeltelijk wordt afgegeven aan het publieke net. De beide centrales besparen zoveel aardgas als 200.000 huishoudens jaarlijks verbruiken. Daarnaast stoten ze jaarlijks een miljoen ton minder kooldioxide uit en 3500 ton minder Nox. Ook in het klein elektriciteit opwekken dichtbij de verbruikers, dus in de woonhuizen of -wijken, is een energiebesparende ontwikkeling. Frank den Hollander neemt een kijkje in de bijkeuken van een Gasunie-medewerker , die nu al de trotse bezitter is van zo'n kleine
warmte-krachtkoppelingsinstallatie.

Datum en tijd

TV Noord: zaterdag 11 december 1999 om ca. 18.40 uur, met herhalingen ieder uur vanaf ca. 20.25 uur; TV Drenthe: zaterdag 11 en zondag 12 december 1999 om 18.30 uur

Onderwerp

Energie en milieu sparen vergt verkenning van verschillende strategieën

M.m.v.

Prof.dr. Ton Schoot Uiterkamp, IVEM centrum voor Energie en Milieu, RUG, tel. (050)363 46 10, medewerkers Delesto, Delfzijl

Presentatie

Frank den Hollander

Productie

Meinoud Sportel en Hendrik-Jan van Telgen

Informatie

Fenneke Colstee, tel. (050)363 52 36

Deel: ' Warmtekrachtkoppeling bespaart gas in industrie en bijkeuken '
Lees ook