TuinbouwNet


Warmwaterbehandeling verplicht voor gele krokussen

Gele krokussen die zijn besmet met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) moeten vanaf oogst 1999 verplicht een warmwaterbehandeling ondergaan. Uit onderzoek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) is gebleken dat de aaltjes gedood worden door zo'n behandeling en dat de krokussen er zelf geen hinder van ondervinden.

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) zal telers aanwijzingen geven hoe moet worden omgegaan met aangetaste partijen die een warmwaterbehandeling ondergaan. Een teler blijft vrij om besmette partijen te vernietigen, maar dan vervalt het recht op een vergoeding van het PT.

Partijen aangetaste gele krokussen, waarvan de besmetting voor het eerst ná 14 augustus van een teeltjaar wordt geconstateerd, kunnen geen warmwaterbehandeling meer ondergaan. Voor deze bollen geldt nog de oude regeling: verplichte vernietiging met een vergoeding.

Door deze maatregel kan de schade die wordt veroorzaakt door het stengelaaltje sterk worden teruggedrongen. Dit betekent ook dat de financiële schade voor de telers en de uitkeringen door het PT in de toekomst beperkt kunnen worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Warmwaterbehandeling verplicht voor gele krokussen '
Lees ook