Provincie Noord-Holland


24 februari 1999
Wasserette voor boten werkt goed

Scheepsrompen van pleziervaartuigen zijn in principe goed schoon te maken in een zogenaamde botenwasserette. Het gebruik van koperhoudende coatings die het oppervlaktewater verontreinigen, is dan niet langer nodig. Dat is de uitkomst van een proef naar alternatieve reinigingsmethoden voor de recreatievaart. Een samenwerkingsverband van verschillende overheden en belangenverenigingen nam het initiatief om deze vorm van waterverontreiniging terug te dringen. Bijna negentig boten in drie Nederlandse havens, waaronder de jachthaven Zaadnoordijk in Uitgeest, deden aan de proef met de borstelbanen mee. Kosten voor het project bedragen ruim één miljoen gulden.

Het oppervlaktewater in Nederland bevat op veel plaatsen een te hoge concentratie koper. Een van de oorzaken hiervan is het gebruik van koperhoudende aangroeiwerende verf (anti-fouling) in de recreatievaart. Bootbezitters gebruiken deze verf om de aangroei van allerlei organismen zoals algen, zeepokken en zakpijpen tegen te gaan. Deze organismen tasten de scheepshuid aan en verhogen de weerstand waardoor de boot zich steeds moeilijker kan verplaatsen. Achterliggend doel van de proef is om uiteindelijk alle 300.000 bootbezitters in Nederland ertoe te brengen de milieu-onvriendelijke anti-foulings te laten staan.

Begin mei vorig jaar hebben de eerste boten van de borstelbanen gebruik gemaakt. Het proefproject is door 90 leden van watersportverenigingen op verschillende locaties in drie provincies getest: de haven van Uitgeest in het Uitgeestermeer voor boten in zoet water, de haven van Oostmahorn in het Lauwersmeer in Friesland voor boten in zoet/zout water en de haven van Yerseke in de Oosterschelde in Zeeland voor boten in zout water. Boten die in zout water varen, krijgen sneller te maken met aangroei dan vaartuigen die zich in zoet of zoet/zout water bevinden. De proef wijst uit dat mechanisch reinigen van boten een mogelijk alternatief is voor het gebruik van anti-foulings.

Om de boot geschikt te maken voor het mechanisch reinigen moet deze wel voorzien worden van een harde coating. Daarnaast kunnen nog niet alle scheepstypen door de wasstraat. Boten met een kiel vormen bijvoorbeeld nog een probleem.

Gezien de gunstige resultaten van de proef krijgt het borstelproject een vervolg. Verbetering van de techniek om meer scheepstypen en rompvormen te kunnen reinigen is een van de doelen. Het ideaal is een moderne wasstraat voor de boten volgens het principe van de autowasstraat, compleet met sensoren die vormen van uitsteeksels van het schip waarnemen. Daarnaast moet de commerciële haalbaarheid worden bekeken: wat gaat een behandeling met borstels in de wasstraat kosten? Een voorlopige kostenraming wijst uit dat de wasstraat winstgevend kan zijn bij een deelname van circa 200 boten. Het komende vaarseizoen biedt jachthaven Zaadnoordijk in Uitgeest booteigenaren aan om tegen een geringe prijs gebruik te maken van de borstelbaan.

Het samenwerkingsverband voor de borstelbaanproef bestaat uit: Provincies Noord-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, Waterpakt, Waterschap Friesland, KNWV, HISWA, Ministerie van VROM, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, Rijkswaterstaat RIZA.

Inlichtingen: Michiel Tromp, tel. (023) 514 45 33

Deel: ' Wasserette voor boten succesvol '
Lees ook