Content-Disposition: inline

Waterbouwdag 1999

Op donderdag 17 juni a.s. zal in het Chassé Theater in Breda de Waterbouwdag 1999 worden georganiseerd. Ook dit jaar zal de formule van voorgaande jaren weer gebruikt worden: voordrachten met een praktische tot een beleidsmatige insteek en een informatieve expositie om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Ook dit jaar zal het programma van de Waterbouwdag worden voorbereid door een breed samengestelde commissie bestaande uit vertegenwoordigers van CUR, NIRIA, KIvI, TI-KVIV, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, CEDA, ONRI, VBKO, PIANC, Waterbouwdispuut, TU Delft, Rotterdam Maritime Group, Grondmechanica Delft, WL/Delft Hydraulics, Nethconsult en Nedeco.

Voor het aanvragen van een convocatie of voor meer informatie kunt u terecht bij:

Stichting CUR
afdeling communicatie
Postbus 420

2800 AK GOUDA
tel: 0182-540650
fax: 0182-540651
e-mail: linda.vielvoye@cur.nl

Trefwoord:
waterbouw

Deel: ' Waterbouwdag 1999 in Chassé Theater in Breda '
Lees ook