IHE DELFT

270 waterdeskundigen uit 60 landen ontvangen hun diploma

Dit is een origineel persbericht.

Op 20 september jl. hebben 270 waterdeskundigen uit ruim 60 landen hun postdoctorale Masters-diploma behaald aan het waterinstituut IHE te Delft. Deze ingenieurs hebben gemiddeld 3 tot 5 jaar werkervaring in hun land van herkomst. De meesten van hen komen uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Nederland is waterland, en het IHE doet aan kennisoverdracht van onze waterexpertise.

De ingenieurs die afgelopen donderdag hun diploma hebben ontvangen zijn niet alleen actief op het gebied van water en techniek, maar ook op het vlak van watermanagement. Deze zgn. 'mid-career professionals' hebben een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Zij volgen de colleges aan het IHE in het Engels. Deze interculturele en multi-disciplinaire opzet van het Delftse instituut bestaat al sinds haar oprichting in 1957. De drie hoofdactiviteiten van het IHE zijn onderwijs, onderzoek en advies op het gebied van watertechniek en -management.

Bijna de helft van de afgestudeerde ingenieurs is afkomstig uit Azië (48,3%), terwijl ook Afrika met 30,5% traditioneel goed vertegenwoordigd is. Daarna volgen Latijns-Amerika (10,4%) en het Midden-Oosten (5,9%). Uit Europa en Australië samen komt dit jaar 5% van de ingenieurs. Eén op de vier deelnemers aan het programma is vrouw (24,9%).

In zijn toespraak ging de Rector van het IHE, Prof. Dr. W. van Vierssen, nader in op de aanstaande samenwerking tussen UNESCO en het IHE, dat dan het 'UNESCO Instititute for Water Education' gaat heten. Naar verwachting zal deze nauwe samenwerking begin volgend jaar een feit zijn, waardoor het IHE zijn kennis en netwerken ook voor andere VN-instituten kan inzetten, zoals voor de Wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO en het VN-milieuprogramma UNEP. 'Maar het belangrijkste is dat al onze ruim 12.000 oud-studenten uit meer dan 100 landen allen IHE-ambassadeurs zijn en blijven' sprak Van Vierssen. Want: 'From small beginnings come great things', besloot hij in de geest van het IHE.

Deel: ' Waterdeskundigen uit 60 landen ontvangen diploma '
Lees ook