Gemeente Etten-Leur

Waterloop Vosdonk-Zuid duurzaam heringericht

In het kader van het groenplan voor zuidelijk Vosdonk, is de waterloop aan de noordzijde van de rijksweg A58 duurzaam heringericht. In nauwe samenwerking tussen Waterschap Mark en Weerijs, Hoogheemraadschap West-Brabant, aanliggende bedrijven en Gemeente Etten-Leur is er gekozen voor een zacht glooiend talud aan de noordzijde van de waterloop. Dit talud is natuurvriendelijk ingericht. Ten noorden van dit talud is een strak gazon aangelegd. Tevens is de waterpartij ten westen van de firma Peecon (Munnikenheiweg 47) natuurvriendelijk ingericht. Tenslotte is ten oosten van Fixet (Munnikenheiweg 53) een verlaging aangebracht die als zogeheten wadi functioneert. Kenmerk hiervan is dat de waterstand varieert naar gelang de hoeveelheid regenwater

Deel: ' Waterloop Vosdonk-Zuid Etten-Leur duurzaam heringericht '
Lees ook