Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

23-05-2002
Waterpartij Horsterpark
Niet geschikt voor zwemmers

Het Horsterpark-Zuid, - het groengebied tussen de gemeenten Duiven en Westervoort, begrensd door de Parallelweg en de Heilweg - begint al aardig vorm te krijgen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden dit najaar gereed zijn. Het blijkt dat met mooi weer de waterpartij nu al in trek is bij verkoeling zoekende recreanten.

We willen u er echter op attenderen dat deze waterpartij niet is bestemd en ingericht voor zwemmers. Ook in de toekomst zal dit het geval zijn.

Zowel de opdrachtgever van het werk, de Dienst Landelijk Gebied, als de toekomstige beheerder, het Recreatieschap Achterhoek/Liemers en de gemeente Duiven zijn dan ook niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen van het toch zwemmen in deze waterpartij.

Zolang de werkzaamheden niet geheel zijn afgerond kan het waterpeil nog variëren. Later, als er een pomp is geïnstalleerd, wordt er een vast peil ingesteld. De grote plas zal dan ongeveer twee meter diep zijn.

Voor alle duidelijkheid wijzen we er op dat ook de waterkwaliteit van het ondiepe water bij het speelbos niet wordt gecontroleerd. Daardoor is het mogelijk dat men - met name tijdens warme perioden - bijvoorbeeld huidirritatie kan oplopen. Ook botulisme is een risico. Na de voltooiing van het werk zal het Recreatieschap borden plaatsen waarop de regels voor het gebruik van het park zijn aangegeven.

Deel: ' Waterpartij Horsterpark Duiven Niet geschikt voor zwemmers '
Lees ook