Waterschap Vallei & Eem

Waterschap bezoekt voorlopig geen agrarische bedrijven met pluimvee

Waterschapsinspecteurs van Waterschap Vallei & Eem zullen de komende tijd geen agrarische bedrijven met pluimvee bezoeken. Dat is het gevolg van het uitbreken van de vogelpest in de Gelderse Vallei. Het waterschap wil op geen enkele wijze bijdragen aan een mogelijke verdere verspreiding van het virus dat de ziekte veroorzaakt. Daarom zal het waterschap alleen agrarische bedrijven bezoeken waar geen pluimvee aanwezig is. Het waterschap vraagt eerst na of er pluimvee op het bedrijf aanwezig is, voordat een bezoek wordt afgelegd. Bij de bezoeken van overige agrarische bedrijven nemen de waterschapsinspecteurs van het waterschap alle mogelijke voorzorgmaatregelen die denkbaar zijn. Zo blijft de auto aan de weg staan, worden de laarzen ontsmet of worden laarzen en kleding van het bedrijf gebruikt. Ook de ruimtes waar vee in aanwezig is, zullen de waterschapsinspecteurs niet betreden. Dat gebeurde ook al voordat de vogelpest uitbrak.

Waterschap Vallei & Eem bezoekt de agrarische bedrijven in het kader van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. In dat besluit zijn regels opgenomen om minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht te laten komen. De waterschappen in Nederland controleren of agrariërs zich aan de regels houden. Waterschap Vallei & Eem is bezig met een voorlichtingsronde, waarbij alle bedrijven worden bezocht. De waterschapsinspecteurs zijn momenteel actief in Otterlo, Wekerom en Ederveen. De omgeving
Scherpenzeel/Renswoude/Barneveld is vorig jaar al door het waterschap bezocht.

Onderhoudswerkzaamheden
Ook medewerkers die onderhoud uitvoeren aan de watergangen en de ernaast gelegen beplantingen zullen de omgeving van de getroffen bedrijven mijden. Het onderhoudswerk in de rest van het gebied zal wel doorgang vinden, maar ook daar zullen de waterschapsmedewerkers extra alert zijn.

Ontsmettingswater
Een mogelijk probleem bij de bestrijding van het virus, kan het water zijn dat bij de ontsmetting van geruimde bedrijven wordt gebruikt. Bij de ontsmetting van de geruimde bedrijven komt afvalwater vrij dat natronloog bevat. Als dit afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt zal al het leven in de sloot doodgaan. Het waterschap wil dat dit afvalwater zo mogelijk wordt opvangen, zodat het niet in de sloten terechtkomt. Het zal dan elders verwerkt moeten worden.

Persbericht d.d. 3-3-2003 ( 2003/09 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap bezoekt voorlopig geen agrarische bedrijven met pluimvee '
Lees ook