Waterschap Vallei & Eem

Waterschap neemt stedelijk waterbeheer Baarn over

Vanaf 1 januari 2003 onderhoudt Waterschap Vallei & Eem bijna 2000 meter van de belangrijkste watergangen in de gemeente Baarn. Dijkgraaf en Heemraden, het dagelijks bestuur van het waterschap, hebben ingestemd met de overeenkomst over de overdracht tussen het waterschap en de gemeente. Burgemeester en Wethouders van Baarn hebben op 18 februari ingestemd met overdracht.

Het gaat om de watergangen in de wijk Eemdal aan de oostkant van Baarn. Die zogeheten primaire watergangen hebben een belangrijke rol bij het bergen en afvoeren van overtollig regenwater. Dat water wordt afgevoerd naar de Eem. Bij hevige regenval wordt er ook water op de Praamgracht geloosd.

Het waterschap neemt in alle bebouwde gebieden het onderhoud van de belangrijkste wateren van de gemeenten over. Stedelijk waterbeheer past binnen het takenpakket van waterschappen. Dat is in de Waterschapswet en het Algemeen Reglement van Waterschap Vallei & Eem vastgelegd.

De sloten aan de noordkant tussen de Drakenburgerweg en de rijksweg A1 blijven in beheer bij de gemeente omdat ze geen belangrijke afwaterende functie hebben.
In Amersfoort, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg onderhoudt het waterschap inmiddels al de belangrijkste watergangen in het stedelijke gebied.

Onderhoud zelf uitvoeren
Het waterschap gaat het onderhoud van de belangrijkste watergangen vanaf 2003 zelf uitvoeren. Dat onderhoud zal niet veel afwijken van de wijze waarop de gemeente het uitvoerde. Het waterschap stelt te zijner tijd een zogeheten legger op voor het stedelijke gebied van Baarn. In een legger staat beschreven aan welke afmetingen watergangen en kunstwerken (zoals duikers, bruggen en stuwen) moeten voldoen en wie het onderhoud ervan moet uitvoeren.

Achterstallig onderhoud
De gemeente en het waterschap hebben afspraken gemaakt om het achterstallig baggerwerk en achterstallig onderhoud aan de oeverbeschoeiingen van de overgedragen watergangen de komende jaren weg te werken. Het gaat voor het grootste deel om achterstallig onderhoud aan oeverbeschoeiingen. Het waterschap zal de werkzaamheden laten uitvoeren.

Persbericht d.d. 12-3-2003 ( 2003/10 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap neemt stedelijk waterbeheer Baarn over '
Lees ook