Persbericht

Datum:
17-02-2003


---

Waterschap Rijn en IJssel bij Open dagen De Marke

Op 21 en 22 februari worden Open dagen gehouden bij het proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu De Marke, Roessinkweg 2 in Hengelo Gld. Het waterschap is daar met zijn stand aanwezig om invulling te geven aan het thema Waterbeheer.

Lozingenbesluit

Medewerkers van het waterschap geven tijdens de Open dagen informatie over het Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij (LOV). Het LOV is een rijksmaatregel die de beperking regelt van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, afkomstig van agrarische activiteiten, naar oppervlaktewater. Doel van de regelgeving is het krijgen van schoner water.

Onderhoudsplan

De standbemanning van het waterschap kan ook informatie verstrekken over de doorvoering van het Onderhoudsplan in de totale organisatie. Daardoor wordt het onderhoud aan watergangen uniformer en doelmatiger uitgevoerd.

Informatie

Bezoek voor meer informatie over beide onderwerpen en natuurlijk de aanstaande bestuursverkiezingen onze internetsite www.wrij.nl


---

-----

Deel: ' Waterschap Rijn en IJssel bij Open dagen De Marke '
Lees ook