Waterschap Rijn en IJssel kiest voor oplossing ICT Automatisering


Standaardisatie procesautomatisering

BARENDRECHT, 20131107 -- Waterschap Rijn en IJssel heeft via een Europese openbare aanbesteding ICT Automatisering (ICT) gekozen voor de levering van een nieuwe besturing van hun afvalwaterzuiveringen. Deze zorgen ervoor dat het afvalwater van de inwoners wordt gezuiverd en aan de kwaliteitseisen van het oppervlaktewater voldoet. De opdracht omvat specifiek het ontwikkelen, leveren en implementeren van de procesautomatisering van de zuivering Lichtenvoorde en de daarop aangesloten rioolgemalen.

Jac Rombouts, Vertical Leader Industrial Automation, ICT Automatisering: “In de motivatie van de gunninguitslag geeft het waterschap aan dat ICT uitstekend voldoet aan het vervullen van de doelstellingen van het project en dat zij verder kijkt dan de eigen scope. We hebben een volledig geïntegreerd PLC en Scada systeem aangeboden. ICT heeft gekeken hoe de standaard aanpak van de besturing het beste ondersteund kan worden en hoe gebruikers op eenvoudige en snelle manier toegang krijgen tot belangrijke operationele informatie. Tevens wordt zowel de digitale beveiliging van de besturing als de veiligheid op locaties geborgd.”

ICT werkt voor zuiveringseenheid Lichtenvoorde samen met ABB die de besturingscomponenten levert. In de eerste helft van 2014 dient het besturing systeem (DCS) opgeleverd te worden. Na succesvolle evaluatie zal de nieuwe standaard procesbesturing toegepast worden op alle andere zuiveringen en rioolgemalen in het beheersgebied van waterschap Rijn en IJssel.

Profiel ICT
ICT Automatisering stelt zich tot doel bedrijfs-, productie- en communicatieprocessen bij onze afnemers te versoepelen, te vereenvoudigen en te verbeteren. Wij doen dit op basis van hoogwaardige technologische kennis. Kennis die wij presenteren in de vorm van inventieve en effectieve product/marktcombinaties. ICT is ingedeeld naar de markten, die wij bedienen. Wij kennen zes verticals: Logistics, Automotive, Machine & Systems, Industrial Automation, Energy en Healthcare. Iedere vertical bestaat uit professionals met specifieke kennis en expertise van producten en processen van een markt. Kijk voor meer informatie op www.ict.nl.

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' Waterschap Rijn en IJssel kiest voor oplossing ICT Automatisering '
Lees ook