Persbericht

Datum:
26-02-2003


---

Waterschap Rijn en IJssel zoekt kandidaten voor het bestuur

Het waterschap is volop bezig met de organisatie van bestuursverkiezingen. De zittingsduur van het huidige algemeen bestuur loopt medio dit jaar af. Op 20 en 21 maart kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen voor een (nieuw) bestuurslidmaatschap voor de komende vier jaar. De kandidaatstelling vindt beide dagen plaats tussen 9.00 en 19.00 uur in het hoofdkantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem.

Kandidaatstelling
Affiniteit met waterbeheer en maatschappelijke betrokkenheid zijn noodzakelijke achtergronden waaraan personen die overwegen om zich kandidaat te stellen als bestuurslid dienen te voldoen. Zij nemen op persoonlijke titel deel aan de verkiezingen en moeten 18 jaar zijn. De kandidatuur moet worden ondersteund door minimaal tien mensen uit de categorie en het kiesdistrict waarvoor men zich kandidaat stelt. Kandidaatstellingspakketten kunnen kosteloos worden afgehaald op het hoofdkantoor (Liemersweg 2 te Doetinchem), of de afdelingskantoren van het waterschap (Zutphenseweg 21 te Lochem, Hoofdstraat 98 te Terborg, Reisenakker 2 te Zevenaar). Op verzoek kan het pakket worden toegezonden. Voor nadere inlichtingen over de kandidaatstelling of de verkiezingen heeft het waterschap een gratis telefoonnummer opengesteld, 0800 ? 023 01 34. Ook op de website kan hierover informatie worden verkregen.

Bestuurssamenstelling
Het waterschap is een overheidslichaam met een afwijkende bestuursstructuur. Wie belang heeft bij het werk van het waterschap betaalt belasting en heeft recht op zeggenschap over de invulling van het bestuur.

In het algemeen bestuur dat 30 zetels kent, zitten vier groepen of ?categorien?. Zij vertegenwoordigen de volgende belangen: Het belang van de mensen die in het waterschapsgebied wonen valt onder de categorie ?ingezetenen?. De categorie heeft 12 zetels; Het belang van huiseigenaren en eigenaren van andere gebouwen valt onder de categorie ?gebouwd?. Ze heeft 6 zetels; Het belang van grondeigenaren valt onder de categorie ?ongebouwd?. Deze categorie heeft 7 zetels;
Het belang van bedrijven valt onder de categorie ?bedrijfsgebouwd? die 5 zetels heeft.

Afdelingsbesturen
De kandidaat moet als vaste koppelgenoot ook een plaatsvervanger hebben. Zijn of haar naam wordt gelijk bij de kandidaatstelling ingeleverd. De gekozen plaatsvervangers vormen samen met de gekozen algemeen bestuursleden de afdelingsbesturen. Waterschap Rijn en IJssel kent drie afdelingen, de afdelingen Noord, Midden en Zuid en dus ook drie afdelingsbesturen.


---

---

Deel: ' Waterschap Rijn en IJssel zoekt kandidaten voor het bestuur '
Lees ook