Waterschap Vallei & Eem

Waterschap start werkzaamheden in sloten bij Maatsteeg in Rhenen

Waterschap Vallei & Eem is deze week gestart met werkzaamheden in de sloten bij de Maatsteeg in Rhenen. Het waterschap legt twee kleine stuwen aan en vervangt een aantal duikers. Dat zijn de buizen die onder de inritten doorlopen en de stukken sloot met elkaar verbinden. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Het verkeer ondervindt er geen hinder van.

Het waterschap legt een stuw in de Sukkelsloot en een stuw in de Stekkeveldsloot. Met behulp van de twee stuwen wil het waterschap de waterbeheersing in het gebied bij Achterberg verbeteren. De stuwen kunnen het water in droge perioden vasthouden zodat het waterpeil niet teveel daalt. Dat is met name gunstig voor de landbouw. Het gaat om twee kleine stuwen die volledig automatisch werken. Bij een te hoog waterpeil gaat de stuwklep automatisch naar beneden. Wordt het waterpeil te laag, dan gaat de klep omhoog om het water vast te houden. Bij de stuw in de Sukkelsloot komt een zonnepaneel dat de stuw van de benodigde energie voorziet. De stuw in de Stekkeveldsloot wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

In de bermsloot langs de Maatsteeg vervangt het waterschap een aantal duikers. Ze worden vervangen om het water bij langdurige regenval beter af te kunnen voeren.

Persbericht d.d. 28-1-2003 ( 2003/02 )

Overzicht persberichten

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap start werkzaamheden in sloten bij Maatsteeg in Rhenen '
Lees ook