Waterschap Vallei & Eem

Waterschap Vallei & Eem vernieuwt rioolwaterzuivering Amersfoort

Veldwerk persleiding Bunschoten-Amersfoort start in maart 2003

Nadat in 1997 en 1998 al een deel van de rioolwaterzuivering Amersfoort is vernieuwd, start het waterschap deze week met de tweede fase. Daarin wordt het resterende deel van de zuivering vernieuwd. Bovendien wordt de capaciteit van de rioolwaterzuivering flink uitgebreid. Dat is nodig door de uitbreiding van Amersfoort (Vathorst) en doordat het afvalwater uit Bunschoten in 2004 ook op deze rioolwaterzuivering moet worden gezuiverd. De rioolwaterzuivering in Amersfoort is de grootste van de negen rioolwaterzuiveringen die Waterschap Vallei & Eem beheert. Met deze tweede fase is in totaal 13,6 miljoen euro gemoeid. Aannemersbedrijf Aan de Stegge uit Nijverdal voert het werk in opdracht van het waterschap uit.

Bijna 9 miljoen liter per uur
Als is werk klaar is, kan de installatie 8,9 miljoen liter afvalwater per uur zuiveren. Dat komt overeen met 335.000 vervuilingseenheden. Nu is de capaciteit 294.000 vervuilingseenheden. Een vervuilingseenheid komt overeen met de gemiddelde vervuiling in het afvalwater van een persoon. Tijdens de verbouwing wordt het water gezuiverd op het al vernieuwde deel van de rioolwaterzuivering en het oude deel van de installatie. Dat deel wordt pas gesloopt als de nieuwbouw in gebruik is genomen.

Webcam
Waterschap Vallei & Eem gaat de verbouwing het komende jaar op de voet volgen met een camera die ieder uur een beeld vastlegt van het bouwterrein. Door deze beelden achter elkaar te plaatsen ontstaat een film van de verbouwing. Ook kunnen geïnteresseerde burgers vanaf begin maart het bouwterrein per uur via internet (www.wve.nl) bekijken.

Persleiding Bunschoten-Amersfoort
Waterschap Vallei & Eem start begin maart met de aanleg van de persleiding van Bunschoten naar Amersfoort. Door de leiding wordt vanaf 2004 het afvalwater van Bunschoten-Spakenburg naar de rioolwaterzuivering in Amersfoort gepompt. In Amersfoort wordt het afvalwater samen met het afvalwater uit Amersfoort, Leusden, Hoogland, Hooglanderveen en Achterveld gezuiverd.
Het waterschapsbestuur besloot in 2000 om de rioolwaterzuivering in Bunschoten niet te renoveren maar het afvalwater via een persleiding naar de rioolwaterzuivering in Amersfoort af te voeren. Ook het afvalwater vanuit Vathorst wordt straks via deze 80 centimeter dikke buis naar de rioolwaterzuivering in Amersfoort gepompt.

De persleiding is bijna 11 kilometer lang en loopt bijna geheel door agrarisch gebied. Met alle betrokken agrariërs is overeenstemming bereikt over de inpassing van de persleiding en over schadevergoedingen. Ook het rioolgemaal Zuidwenk in Bunschoten moet worden aangepast. Het terrein waarop de rioolwaterzuivering is gebouwd komt straks weer in handen van de gemeente Bunschoten.

De meest spectaculaire onderdelen bij het aanleggen van de persleiding zijn de passages van de Eem en de Rijksweg A1. Niet eerder zijn dergelijke boringen over een lengte van respectievelijk ruim 200 en 300 meter in het gebied van het waterschap uitgevoerd. In totaal zal er ongeveer 1 kilometer van het tracé door gestuurde boringen worden aangelegd.
De aannemerscombinatie Midden-Betuwe (Opheusden) en Van Gelder (Elburg) voert het werk in opdracht van het waterschap uit. De persleiding zal eind 2003 klaar zijn. De kosten van de persleiding bedragen in totaal ruim 9 miljoen euro.

Wat gebeurt er op een rioolwaterzuivering?
Sinds 1970 mag afvalwater niet zomaar worden geloosd. Het moet eerst worden gezuiverd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zou dat niet gebeuren dan zouden de sloten in Nederland weer zwart en levenloos worden en gaan stinken.
Op een rioolwaterzuivering haalt het waterschap stap voor stap de verschillende stoffen uit het water.

Eerst worden de grove delen als houtjes, stukjes plastic, tennisballen en papier verwijderd. Daarna wordt het zand uit het afvalwater gehaald. Dan komen de afbreekbare organische stoffen aan de beurt. Door veel zuurstof aan het water toe te voegen wordt een natuurlijk afbraakproces nagebootst. Miljarden bacteriën zorgen ervoor dat de opgeloste afvaldeeltjes worden gebonden en kunnen bezinken. Zo ontstaat zuiveringsslib. Die afvalstof bevat vaak zoveel vervuiling dat hergebruik niet mogelijk is. Om ruimte te besparen moet zuiveringsslib zoveel mogelijk worden ingedikt. Het wordt daarvoor bewerkt en uiteindelijk komt het restproduct op een stortplaats terecht.

Kwart minder stikstof in randmeren
Doordat de rioolwaterzuivering in Bunschoten verdwijnt, zal er geen gezuiverd afvalwater meer in het Eemmeer terechtkomen. Al het gezuiverde afvalwater komt straks in de Eem terecht. Voordat het water in het Eemmeer terechtkomt, is een groot deel van de resterende vervuiling al afgebroken of bezonken. Als de rioolwaterzuivering in Amersfoort in 2004 geheel is vernieuwd, zal er ongeveer 26 procent minder stikstof en 8 procent minder fosfaat vanuit de rioolwaterzuiveringen van Waterschap Vallei & Eem in de randmeren terechtkomen. In totaal komt er vanaf 2004 ongeveer zeven procent minder stikstof en 1,5 procent minder fosfaten in de randmeren terecht.

Hoe schoon is het water na de zuivering?
Nog steeds denken veel mensen dat het water dat een rioolwaterzuivering verlaat geschikt is als drinkwater. Dat is niet zo. Het water is redelijk schoon, maar bevat nog veel schadelijke stoffen. Technisch gezien is het mogelijk om het water verder te zuiveren maar dan moet de rioolwaterzuivering nog veel groter worden. Dat kost zoveel geld dat de zuiveringsheffing enorm zou stijgen. Het waterschap maakt het afvalwater zo schoon dat het voldoet aan normen die het rijk heeft opgesteld. Zo moet minimaal 75 procent van de stikstofverbindingen en van de fosfaten uit het binnenkomende afvalwater worden verwijderd. Toch blijven er stoffen in het water achter, die van invloed zijn op het leven in het water. Zo kunnen de werkzame stoffen uit de anticonceptiepil de voortplanting van vissen nadelig beïnvloeden. En door restanten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen zullen er geen bijzondere waterplanten verschijnen in de wateren waarop het gezuiverde afvalwater wordt geloosd.

Wat doet het waterschap aan het verbeteren van de waterkwaliteit? Het waterschap probeert zelf zo milieubewust mogelijk te werken, zodat er zo weinig mogelijk vervuiling in het milieu vrijkomt. Zo gebruikt het waterschap geen bestrijdingsmiddelen en kiest het bij onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk voor duurzame producten waaruit geen vervuilende stoffen vrijkomen.

Wat kunnen burgers doen?
Ook burgers kunnen een bijdrage leveren aan schoner water. Dat kan door zuinig te zijn met water en bewust om te gaan met afvalstoffen. Zo horen vaste afvalstoffen als maandverband, condooms, kledingstukken en geneesmiddelen niet in het toilet thuis. Ook chemisch afval mag natuurlijk niet door de gootsteen worden gespoeld. Voor chemisch afval zijn in iedere gemeente speciale inzamelpunten zoals het gemeentelijke afvalstoffendepot. Ook met het voorkomen van afvalstoffen door milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken kan men een bijdrage leveren aan schoner water.

Persbericht d.d. 11-2-2003 ( 2003/05 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap Vallei & Eem vernieuwt rioolwaterzuivering Amersfoort '
Lees ook