Gemeente Renswoude


Datum: 06/03/2003 Bron: Waterschap Vallei & Eem

WATERSCHAP VALLEI & EEM ZOEKT BESTUURSKANDIDATEN

Waterschap Vallei & Eem organiseert dit jaar verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur. Eind mei valt daarom bij alle stemgerechtigde inwoners in het werkgebied van Waterschap Vallei & Eem een stembiljet in de bus.
Waterschap Vallei & Eem organiseert informatieavonden voor mensen die geïnteresseerd zijn om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. De laatste avond vindt plaats op 11 maart in Wageningen.

Wat is bestuurswerk bij een waterschap, hoeveel tijd ben ik daarmee kwijt, waarover praat het bestuur, wat is de vergoeding die ik krijg? Allemaal vragen die op de informatieavond aan de orde komen. Ook vertelt Waterschap Vallei & Eem die avond wat mensen moeten indienen als zij zich kandidaat stellen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.
De avond vindt plaats op dinsdag 11 maart, in de Wageningse Berg te Wageningen, van 19.30 tot 21.30 uur.
Iedereen die geïnteresseerd is in het waterschapsbestuur is van harte welkom.

Kandidaatstelling
Wie op 4 september 2003 18 jaar of ouder is - de installatiedag van het nieuwe bestuur , kan zich kandidaat stellen voor een zetel in het algemeen bestuur. Voorwaarde is wel dat de kandidaat gesteund wordt door tien kiesgerechtigden. Wie zich kandidaat stelt, moet ook een plaatsvervanger hebben. De plaatsvervanger neemt de plaats van de kandidaat in als hij of zij definitief stopt met de bestuurswerkzaamheden.

De formele kandidaatstelling is op donderdag 20 en vrijdag 21 maart van dit jaar op het kantoor van Waterschap Vallei & Eem, Fokkerstraat 16 te Leusden. Tussen 08.00 tot 19.00 uur kunnen kandidaten zich aanmelden voor het bestuur. Wanneer kandidaten niet zelf in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kan ook één van hun ondersteuners dat doen.

Voor het aanvragen van de officiële documenten voor de kandidaatstelling - categorie ingezetenen, gebouwd, ongebouwd of bedrijfsgebouwd - kunnen belangstellenden contact opnemen met het waterschap.
Ook is er een speciale folder geschreven om vrouwen uit te nodigen zich beschikbaar te stellen als kandidaat. Deze folder "Vrouwen in waterschapsbesturen" kunt u opvragen bij het waterschap.

Informatie
Meer informatie over de verkiezingen is te verkrijgen via de gratis verkiezingstelefoon 0800 - 9988776, op de website www.waterschapsverkiezingen.nl en op de eigen website van Waterschap Vallei & Eem, www.wve.nl . Op deze plaatsen kan ook een brochure over de waterschapsverkiezingen aangevraagd worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Waterschap vallei & eem zoekt bestuurskandidaten '
Lees ook