Waterschap Vallei & Eem

Waterschap vervangt leuningen brug Kooiweg bij stuw Rode Haan

Waterschap Vallei & Eem vervangt op 26 en 27 maart de leuningen van de brug over het Valleikanaal bij de stuw Rode Haan in Veenendaal. De Kooiweg is op deze dagen tussen 9.00 en 16.00 uur afgesloten. Het gaat om het traject tussen de Munnikenweg en de Haarweg. Het verkeer wordt omgeleid.

De oude leuning is in slechte staat en kan niet meer worden opgeknapt. Daarom plaatst het waterschap een nieuwe leuning. Omdat er dagelijks veel verkeer over de brug komt, wordt de nieuwe leuning zwaarder uitgevoerd. De leuning krijgt een groene coating en wordt voorzien van een reflecterende band. De coating voorkomt het afspoelen van metalen naar het water van het Valleikanaal. Aansluitend op de werkzaamheden verft het waterschap de stuwkast en vervangt het de leuningen langs het loopgedeelte van de brug. Later dit voorjaar plaatst het waterschap een informatiebord bij de stuw. Hierop wordt de werking en de functie van de stuw uitgelegd.
De brug staat op de monumentale stuw Rode Haan. Begin dit jaar heeft het waterschap de oeverbeschoeiing van het Valleikanaal ter hoogte van de stuw vervangen. In 1999 renoveerde het waterschap het metselwerk uit 1847-48 van de stuw al.

Hoe werkt de stuw?
De stuw regelt het waterpeil in het Valleikanaal. Na veel regen en bij een hoog waterpeil, gaat de stuwschuif omlaag zodat er meer water over de stuw kan wegstromen. Als het droger is en het waterpeil zakt, gaat de stuwschuif omhoog om het water vast te houden. Een vlotter meet de waterstand en de stuwkleppen reageren hier automatisch op. De stuw is volledig geautomatiseerd.
Met behulp van de stuw regelt het waterschap het waterpeil in het Valleikanaal. Dit waterpeil heeft invloed op de grondwaterstanden in Veenendaal en in een groot deel van het Binnenveld.

Geschiedenis
Vanaf de zestiende eeuw werd er rond het huidige Veenendaal op grote schaal veen weg gegraven. Dit veen werd in de steden gebruikt als brandstof. Door de afgravingen kwam het gebied lager te liggen en kon het water niet meer goed wegstromen. Gelderland wilde het water afvoeren naar het noorden, maar dat zag men in Utrecht niet zitten. Door de eeuwen heen was er veel onenigheid over deze kwestie. Na veel onderhandelingen sloten de provincies in 1714 een overeenkomst. Gelderland mocht het water beperkt naar het noorden afvoeren. In de Slaperdijk werd bij de Rode Haan een sluis aangelegd. Het water uit het gebied tussen de Grebbedijk en Slaperdijk kon zo naar de Lunterse Beek stromen. Als het water in deze beek boven een bepaalde waterstand kwam, moest de sluis worden gesloten. Dit gebeurde met behulp van houten balken die handmatig tussen de stenen muren werden gestapeld. Het water kon dan niet meer worden weggevoerd uit het gebied rond Veenendaal. Met de aanleg van het Valleikanaal tussen 1935 en 1941, werden de problemen van de waterafvoer opgelost. Het Valleikanaal voert al het water uit de Gelderse Vallei af naar het noorden.
De stuw dankt zijn naam aan de herberg 'De Rode Haan', die vroeger vlakbij de stuw stond.

Persbericht d.d. 12-3-2003 ( 2003/10 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap vervangt leuningen brug Kooiweg bij stuw Rode Haan '
Lees ook