Waterschap Vallei & Eem

Waterschap vraagt aandacht voor afvalwater bij ontsmettingen pluimveebedrijven

Waterschap Vallei & Eem heeft bij het Ministerie van Landbouw en de RVV (Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees) aandacht gevraagd voor de afvalwaterproblematiek bij ruimingen en ontsmettingen van pluimveebedrijven. "Wij verzoeken u zeer dringend zoveel mogelijk maatregelen te treffen om onnodige schade aan het oppervlaktewater te voorkomen", schrijft het waterschap in een fax aan de minister van Landbouw en de RVV. Het waterschap dringt erop aan om het afvalwater bij de ruimingen en ontsmettingen zoveel mogelijk in een mestkelder of een andere tank op te vangen. Het gaat om water uit ontsmettingsbakken, uit douches en water dat vrijkomt bij het afspuiten van voertuigen. Dit afvalwater bevat natronloog. Als dit water in sloten terechtkomt, zal het leven in de sloot verdwijnen. Als het afvalwater geen mest bevat mag het ook via het riool worden afgevoerd.

Het waterschap verwacht dat de risico's op waterverontreiniging volgende week nog veel groter zullen zijn. Twee weken na de ruiming mogen de stallen namelijk worden schoongemaakt. Daarbij komt veel afvalwater vrij. Het waterschap wil voorkomen dat dit afvalwater in sloten terechtkomt. Dit water moet zoveel mogelijk worden opgevangen. Het mag niet worden afgevoerd zolang het verbod op het vervoer van mest geldt. Er zit in dat afvalwater namelijk ook mest, waarin het virus aanwezig kan zijn. Om verdere verspreiding te voorkomen is het niet toegestaan dit afvalwater op de riolering of op de bodem te lozen.

Persbericht d.d. 12-3-2003 ( 2003/10 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Waterschap vraagt aandacht voor afvalwater bij ontsmettingen pluimve.. '
Lees ook