Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Waterschappen krijgen handleiding om beter te oefenen Een persbericht bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding. 10 februari 2000
De staatssecretarissen G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en J.M. de Vries (Verkeer en Waterstaat) hebben samen met A.J.A.M. Segers (voorzitter Unie van Waterschappen) een oefenmodule voor waterschappen in ontvangst genomen. Dit is een handleiding voor de waterschappen om zich door middel van regelmatige oefeningen voor te bereiden op rampen of calamiteiten, vooral overstromingen en overlast door extreme regen. De oefenmodule werd aangeboden door A. Wind, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden. Tijdens de wateroverlast door de extreme regen in 1998 bleek dat de samenwerking tussen de waterschappen en de
hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, GGD), de gemeenten en de provincies op onderdelen voor verbetering vatbaar was. Eerder had een commissie al geconcludeerd dat de oefeningen die de waterschappen tot dan toe hielden niet voldoende leidden tot een betere voorbereiding op "natte rampen".
In de module staan vijftien voorbeeldoefeningen. De voorbeelden variëren van kleine oefeningen op onderdeelsniveau tot grootschalige oefeningen, waarbij bestuurders en hulpverleners van verschillende diensten en overheden samenwerken. Door aan de voorbeelden plaatselijke of regionale gegevens toe te voegen, kunnen de oefeningen eenvoudig worden toegesneden op de lokale of regionale situatie.

Deel: ' Waterschappen krijgen handleiding voor beter oefenen rampen '
Lees ook