KNWV

KNWV - Nieuws

KNWV - Persberichten

Persberichten

Download Als MS- Word Bestand DATUM: 3-3-2000

ALGEMEEN - Watersport in Recreatiegebied Rhederlaag wordt door invoering liggeld ontmoedigd

_________________________________________________________________

De recreatiegemeenschap Veluwe is van plan liggeld te vragen aan watersporters die in het recreatiegebied Rhederlaag willen afmeren of overnachten. De booteigenaren moeten fl.1.50 per meter aan het recreatieschap gaan betalen. Het recreatiegebied Rhederlaag is een geliefde plaats voor watersporters, meestal als tussenstop bij het afvaren van de Gelderse IJssel.

Was het recreatiegebied altijd vrijelijk toegankelijk voor fietsers, wandelaars en watersporters, met het invoeren van liggeld, moet de watersporter nu gaan betalen om van het gebied gebruik te mogen maken. Frank Jibben, hoofd regionale belangenbehartiging van het KNWV (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond) is verontwaardigd: " Het mag niet zo zijn dat watersporters opdraaien voor de kosten die door alle gebruikers worden gemaakt.". Frank Jibben wijst erop dat zolang het gebied al bestaat, er door watersporters gebruik van wordt gemaakt. ''Na beëindiging van de zandwinning en de aanleg van
voorzieningen is het gebied nog aantrekkelijker geworden voor de watersporter. Met het invoeren van een gulden vijftig liggeld per meter wordt dit te niet gedaan. "Voor dat geld kan je als watersporter ook in een van de jachthavens gaan liggen, die het gebied rijk is. Daar heb je voor hetzelfde geld meer voorzieningen, zoals douches en steigers." Daarnaast wordt het liggeld geïnd in de periode tussen twee uur s'middags en acht uur de volgende morgen. Een niet gangbare tijd, hierdoor moeten schepen die alleen s'middags van het gebied gebruik maken ook gaan betalen." Daarbij komt dat de watersporter met een vaste ligplaats in het recreatiegebeid wel degelijk via zijn
vereniging betaalt aan het recreatieschap: immers, de door de
vereniging aan het recreatieschap te betalen huur voor de jachthaven is rechtstreeks gekoppeld aan het aantal ligplaatsen in de haven.

Door de attente reactie van een van de bestuurders van een
watersportvereniging in het gebied kan het KNWV snel reageren. Frank Jibben van het KNWV vindt het vreemd dat het recreatieschap niet met de watersporters in het gebied vooraf overlegt. "Door vroegtijdig te gaan praten kan er samen worden gekeken naar de beste regeling en dat zou kunnen leiden tot enige draagvlak onder de waterrecreanten voor de wensen van het recreatieschap."

Laat meer artikelen zien over: KNWV Algemeen
_________________________________________________________________

Deel: ' Watersport in Recreatiegebied Rhederlaag ontmoedigd '
Lees ook