Novem


Watersymposium 9

13/4/1999 13/4/1999
Breda, Chassé Theater

Zoet water is niet langer een goedkope, eindeloze bron waar iedereen zich aan kan laven. Gezamenlijk (her-)gebruik door meerdere bedrijven en industrieparken begint de eerste vormen aan te nemen.

Gebruik van lagere waterkwaliteiten zal in de nabije toekomst steeds belangrijker worden. De verdere ontwikkelingen in enerzijds bijv. membraantechnologie en restwarmteterugwinning en anderzijds strenger wordende lozingseisen en de stijgende kosten voor
grondwateronttrekking, zullen naast de bestaande technieken de nodige aandacht krijgen.

Om aan de vraag naar verschillende watersoorten als grondstof te voldoen hebben de drinkwaterleidingbedrijven een nieuwe markt gevonden: een optimaler gebruik van water voor diverse doeleinden. De expertise van de waterleidingbedrijven wordt gebruikt in de ontwikkeling en de aanbieding van bijvoorbeeld grijs en Ewater.

Doelstelling Watersymposium
De Werkgroep Waterbehandeling, waarin samenwerken het Nederlands Corrosiecentrum/Technologiecentrum Corrosie, Novem , de Nederlandse Vereniging van ProcesTechnologen (NPT), een aantal (grote) industriële watergebruikers (Hoogovens, ICI, Shell Nederland, DSM, DOW, Hydro-Agri, AKZO-Nobel, enkele bedrijven uit de sector van de waterbehandelingsmaterialen en KIWA, hebben zich tot doel gesteld een platform te bieden op het gebied van waterbehandelinsgproblematiek.

De Werkgroep Waterbehandeling wil met dit symposium richting geven om te komen tot een optimaler gebruik van industrieel water, bereikbaar gemaakt door moderne, innovatieve technologieën.

Programma
Het symposium begint met een informele ontvangst in de tentoonstellingsruimte vanaf 08:30 uur.

Het symposium wordt om 09:15 uur officieel geopend; in de ochtend vindt een plenair gedeelte plaats.

De lunchpauze is van 12:30 uur tot 14:00 uur.

Het symposium wordt om 14:00 uur hervat met drie parallelsessies:I Water als energiedrager II Emissiereductie III Waterhergebruik

Na afloop van de prallelsessies vindt tussen 17:30 en 18:00 uur een aperitief plaats in de tentoonstellingsruimte.

Van 18:00 tot 19:45 uur is gereserveerd voor het Diner (inbegrepen in de deelnameprijs)

Het symposium wordt om 19:45 uur hervat met een plenaire avondsessie.

De officiële afsluiting vindt plaats om 20:30 uur.

Het volledige programma van het symposium is opegnomen op de website van het Nederlands Corrosiecentrum en direct bereikbaar op het webadres: https://www.corrosiecentrum.nl/congress.htm#Watersymposium99

Bestemd voor:
Adviseurs, beheerders, onderzoekers, utility- en procesmanagers betrokken bij water en de energie- en milieuaspecten van water in industriële processen, zoals koelwater, voedingswater, proceswater, spoelwater en oppervlaktewater.

Kosten:
NLG 550,- (Euro 249,58) per persoon, incl. lunch, koffie/thee, aperitief, diner en toegang tot de tentoonstelling; voor leden van AquaNederland en NPT bedraagt de deelnameprijs NLG 450,- (Euro 240,20)

Deelname:
Voor deelname in te schrijven via het e-mailadres van het Nederlands Corrosiecentrum.

Meer informatie
Nederlands Corrosiecentrum, de heer M. Boelaars, Postbus 120, 3720 AC Bilthoven, tel. (030) 2287773, fax (030) 2287674

Aanvraag aanmeldingsformulier: corrosiecentrum@club.tip.nl

A997AO1

Deel: ' Watersymposium in Breda '
Lees ook