Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

16-02-99, nr. 99-13

Internationale waterwetenschappers formuleren visie op waterverdeling voor voedselvoorziening

Boekpresentatie en discussie: automatisering of simplificering van irrigatieprojecten?

In het kader van het World Water Vision Project komen op 17 en 18 februari deskundigen uit de hele wereld bijeen in Wageningen. Zij maken deel uit van de sectie Water for Food - een onderdeel van de World Water Council, waarvan onder meer ook ZKH Prins Willem Alexander lid is. De andere secties zijn Water for People en Water for Nature. In de sectie Water for Food speelt Nederland een prominente rol. Gecoördineerd door de Wereldbank nemen deel: de FAO, IFPR (International Food Policy Research Institute), IPTRD (International Programme for Technology and Research on Drainage) en daarnaast ook de Wageningse organisaties: IBN-DLO, Staring Centrum-DLO, het ILRI (International Institute for Land Reclamation and Improvement), Departement voor Omgevingswetenschappen-LUW en Wetlands International.

Vanuit de eigen expertise zal ieder, door middel van internationale consultaties, conferenties en netwerken en in samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en NGO's ideeën inventariseren en de bestaande kennis bundelen. Uiteindelijk moet er een World Water Vision uit de bus komen, die gepresenteerd zal worden in maart 2000, tijdens het tweede World Water Forum.

Informatie: ir. G.H. van Vuren, leerstoelgroep irrigatie en waterbouwkunde, tel. 0317 - 482769

Seminar 'The dilemmas of water division' Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'The dilemmas of water division' vindt op 17 februari in het gebouw De Wereld een seminar plaats met dezelfde titel. Emeritus hoogleraar waterhuishouding prof.dr. Lucas Horst schreef het boek. Hij snijdt daarin een onderwerp aan dat wereldwijd speelt: hoe om te gaan met het schaarse beschikbare water en hoe is te voorkomen dat er wereldwijd zoveel waterprojecten mislukken? Horst meent dat de oplossing ligt in simplificering. Daarmee neemt hij een minderheidsstandpunt in. Veel deskundigen zien meer heil in de automatisering van projecten. Op 17 februari gaat professor Horst in discussie met twee van zijn opponenten: Hervé Plusquellec (irrigatie-adviseur van de Wereldbank) en Eugêne Dahmen (verbonden aan het IHE te Delft.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Seminar 'The dilemmas of water division' 17 februari 1999, 14.00 - 17.00 uur De Wereld, 5 Meiplein 1, Wageningen

Het boek 'The dilemmas of water division Considerations and Criteria for Irrigation System Design' (ISBN - 92 - 9090365) is te bestellen bij de leerstoelgroep Irrigatie en waterbouwkunde, tel. 0317-484190

Behandeld door Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177 of (thuis) 0318-415877.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Waterwetenschappers formuleren visie op waterverdeling '
Lees ook